Erindringsbilleder fra Ribe Katedralskole

Ripensersamfundet har i februar 2024 udgivet en samling af erindringer fra tidligere elever på Ribe Katedralskole. I formandens forord kan bl.a. læses:

“På Ripensersamfundets generalforsamling i 2022 foreslog dirigenten, Povl Dons Christensen, at vi igangsatte et ‘erindringsprojekt’, hvor medlemmerne fik mulighed for at skrive om deres tid på Ribe Katedralskole. Idéen var at samle bidragene i en publikation som opfølgning på 100-års jubilæumsbogen fra 2012.

Idéen fik bred opbakning, og bestyrelsen gik i gang med at forberede projektet, som blev endelig vedtaget på generalforsamlingen i 2023. Det er derfor en stor glæde, at vi nu kan præsentere det færdige resultat i form af dette særnummer af Ripenserbladet, der kan ses som en – let forsinket – markering af foreningens 110-års jubilæum.”

I bogen kommer en række af skolens tidligere elever til orde og beskriver livet på og omkring Ribe Katedralskole, sådan som de oplevede det. Indlæggene spænder fra studenter fra 1948 og frem til 2018 og dækker en omskiftelig periode, hvor skolen gik fra at være et sted for de få, til det brede moderne gymnasium, som vi kender i dag.

Bogen er anmeldt i Ribe-lokalnetavisen ‘Rykind’. Anmeldelsen kan læses her.

Bogen er udsendt til alle medlemmer af Ripensersamfundet og kan, så længe oplag haves, købes af Ripensersamfundet ved henvendelse til Niels Korsgaard, nk@ripensersamfundet.dk, for 100 kr. inkl. forsendelse.  

RIPENSERBLADET FEBRUAR 2024

Så er februarnummeret af Ripenserbladet sendt ud til medlemmerne. I bladet kan du – som medlem – læse om:

  • Indkaldelse og dagsorden for generalforsamling 2024
  • Årsmøde 2014
  • Regnskab og budgetter
  • Herluf Hansen Colfach: Modstandshelt, læge og filmmager
  • Katedralskolens juleafslutning
  • Mindeord om Karen Vestergård
  • Publikationen “Erindringsbilleder fra Ribe Katedralskole” (se også særskilt opslag)
  • Kort nyt fra Ribe
  • Markedsføring: Torkil Funders “Museum”, bind 3
  • Adresseændringer, m.v.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE i RIPENSERSAMFUNDET 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ripensersamfundet.

Generalforsamlingen og det efterfølgende årsmøde afholdes lørdag den 24. februar 2024 kl. 14:00 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

Efter årsmødet afsluttes med en buffet. Til denne er tilmelding nødvendig og skal ske senest den 10. februar 2024 til redaktoer@ripensersamfundet.dk eller på telefon 2443 4999.

Dagsorden for generalforsamlingen og nærmere beskrivelse af arrangementet kan findes her.

OBS. Opdatering pr. 19. februar: Der er lukket for tilmelding til buffeten. Læs om muligheden for venteliste ved linket til beskrivelsen af arrangementet ovenfor.

Jule- og nytårshilsen fra Ripensersamfundets bestyrelse

Dagmarsgade, Ribe. Foto: Jens Karsten Jørgensen

Kære Alle

Her ved årsskiftet vil jeg gerne give et kort tilbageblik på året, der gik.

Årets første store begivenhed var generalforsamlingen og årsmødet, som fandt sted på Ribe Katedralskole i februar. Der var stort fremmøde, og Ribe Kunstmuseums nye direktør, Anne-Mette Villumsen, holdt et meget spændende foredrag med titlen, ”Hvad laver en museumsdirektør?” Det gjorde os klogere og gav anledning til livlig debat. Efter en fin dag afsluttede vi med fællesspisning på skolen.

Den anden store begivenhed fandt sted i juni, hvor vi deltog i translokationen på Katedralskolen med uddeling af legater og jubilarreception oven på translokationen. Det var helt efter bogen: muntert og festligt, men også højtideligt med respekt for dagen og traditionerne. Ribe viste sig fra sin bedste side i fint sommervejr med studenter og jubilarer overalt i bybilledet.

Som jeg skrev sidste år har vi igangsat et erindringsprojekt, hvor medlemmerne har fået mulighed for at skrive om deres tid på Ribe Katedralskole. Ideen blev lanceret på generalforsamlingen 2022 og endelig vedtaget på dette års generalforsamling, hvor vi fik den budgetmæssige ramme på plads. Vi har modtaget en lang række fine manuskripter, som ud fra forskellige vinkler illustrerer livet på og omkring skolen, sådan som det blev oplevet af eleverne.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke bidragyderne for alle de spændende indlæg. Emnemæssigt spænder de vidt, og tilsammen tegner de et interessant billede af livet på skolen gennem mere end 75 år. De udgør dermed et fint supplement til 100-års jubilæumsbogen fra 2012 og kan samtidig ses som en – let forsinket – markering af foreningens 110 års jubilæum.

Til at løse opgaven med at samle og redigere de mange indlæg nedsatte vi en redaktionsgruppe, som har arbejdet intenst med opgaven hele året. Arbejdet er nu ved at være færdigt, og resultatet tegner rigtig fint. Vi planlægger at udgive dem i en samlet publikation som et særnummer af Ripenserbladet.

Så meget om de nye ting. Her i en mørk og kold tid, hvor verden ikke just tegner sig fra sin mest charmerende side, kan der være trøst at hente i, at julen tænder lys i mørket, og at dagene langsomt bliver længere, når vi har passeret vintersolhverv. Mens vi venter på lyset, kan det være opløftende at tage november nummeret af Ripenserbladet frem og gense billederne af festglade studenter og jubilarer fra en fin sommerdag i Ribe, da dagene var lange og lyse. Sådan bliver det igen til sommer.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til Jer alle.  Måske ses vi til generalforsamling og årsmøde på Vartov i København den 24. februar og til translokation og jubilarreception i Ribe den 28. juni.

På bestyrelsens vegne

Hans Jørn Kolmos

Formand

GENERALFORSAMLINGEN 25. FEBRUAR 2023 OG JUBILARSERVICE 2023

Generalforsamlingen

Så er det officielle referat fra generalforsamlingen 25. februar 2023 i Ribe lagt op på hjemmesiden og kan læses her.

Omtale af generalforsamlingen og årsmødet finder du i aprilnummeret af Ripenserbladet.

Mest for jubilarer

I lighed med sidste år finder du her på hjemmesiden en række praktiske oplysninger om festlighederne i Ribe den 23. juni 2023. Endvidere lister over dimittender fra Ribe Katedralskole fra jubilarårgangene til supplement af listerne i bladet, som jo kun er medlemmer af Ripensersamfundet. Få forklaret hvorfor på jubilarservicesiden.