KONTINGENT

Medlemsskab koster 200 kr. årligt. Dog er du kontingentfri i dimittendåret og de første fem år herefter.

Du kan betale dit kontingent til Ripensersamfundet på tre måder:

1. Lettest via Betalingsservice.

Tilmelding sker enten på netbank eller ved henvendelse til dit pengeinstitut. Du skal oplyse følgende

PBS nr.: 06752888
Debitornummer: 00001
Kundenr.: Medlemsnr.

Dit syvcifrede medlemsnummer kan du finde på bagsiden af Ripenserbladet, eller få det oplyst ved henvendelse til sekretæren.

2. Ved MobilePay

Betaling kan ske til 63716.

3. Ved overførsel til konto 9738-0001961136.

Hvis man betaler fra udlandet, kan flg. data benyttes:
S.W.I.F.T. – BIC: FROSDK21. Iban kontonr: DK6697380001961136

Hvis man laver en overførsel fra udlandet, skal man huske, at vi bliver pålagt et gebyr for at veksle til danske kroner.
Der gælder følgende: Ved elektronisk overførsel skal der til kontingentet lægges et gebyr på DKK 30 i den aktuelle valuta, fx. €4 eller ca. US$6 (afhængig af kurs).

Checks kan ikke håndteres, så det må du ikke benytte.

Udenlandske medlemmer kan betale kontingent for op til fem år ad gangen. Derved er der en gebyrbesparelse.  Herudover er man sikker på at undgå eventuelle kontingentstigninger i den periode.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kassereren.