OM RIPENSERBLADET

Ripenserbladet udkommer tre gange årligt, i februar, april og i november. Bladet er et medlemsblad og sendes på udgivelsesdagen til medlemmerne, enten som fysisk blad eller digitalt. Bladet kan ikke købes i løssalg. 

Bladet indeholder nyt om Katedralskolen, Ribe, ripensere før og nu, foreningsmeddelelser, erindringer og aktuelle artikler.

Endvidere kan du finde referater, taler og fotos fra translokationerne samt adresser på nye medlemmer, adresseændringer for nuværende medlemmer og oplysning om afdøde medlemmer, som foreningen har fået oplysning om.

I aprilnummeret finder du vores jubilarservice, som fra de forskellige jubilarårgange indeholder navne og adresser m.v. over foreningens medlemmer og en liste med navnene på ikke-medlemmer. 

De første 100 års numre af Ripenserbladet (1916-2015) er fuldt tilgængelige her på hjemmesiden, mens numrene fra 2015-2021 er tilgængelige i begrænset form her, idet alle oplysninger om medlemmer er fjernet, herunder billeder, hvor medlemmer kan identificeres.

De foregående to kalenderårs numre af bladet samt numre fra indeværende år (2022-2024) er kun tilgængelige for medlemmer, men du kan se forsiderne samt en kort omtale af indholdet her.

Du kan blive medlem af Ripensersamfundet her

Har du et indlæg til bladet, kan du sende det i en mail til redaktøren.

Er dit blad beskadiget, eller har du slet ikke modtaget det seneste blad, så send en reklamation her.