RIPENSERBLADET

Ripenserbladet udkommer tre gange årligt, i februar, april og i november. Bladet er et medlemsblad og sendes på udgivelsesdagen til de medlemmer, der ikke har fravalgt det fysiske blad. Bladet kan ikke købes i løssalg.

Bladet indeholder nyt om Katedralskolen, Ribe, ripensere før og nu, foreningsmeddelelser, erindringer og aktuelle artikler.

Endvidere kan du finde referater, taler og fotos fra translokationen samt adresser på nye medlemmer, adresseændringer for nuværende medlemmer og oplysning om afdøde medlemmer, som foreningen har fået oplysning om.

I aprilnummeret finder du vores jubilarservice, som fra de forskellige jubilarårgange indeholder navne og adresser m.v. over foreningens medlemmer og en liste med navnene på ikke-medlemmer. 

Du kan se forsiden af Ripenserbladene fra 2020 til nu, samt et kort resume, under RIPENSERBLADET > RIPENSERBLADET 2020 TIL NU > de enkelte numre. Medlemmer af Ripensersamfundet har hidtil kunnet læse hele bladet gennem et skjult link, som kunne fås ved at sende en mail til webmaster@ripensersamfundet.dk. 

Imidlertid er vi desværre blevet opmærksom på, at man udenfor medlemskredsen har kunnet tilgå bladene, selvom linket er skjult. Det samme gælder for de nyere blade. Så indtil vi får løst problemet, har vi lukket for adgangen til Ripenserbladet online. Hvis du ønsker et bestemt blad, bedes du sende en mail til webmaster@ripensersamfundet.dk. 

Har du et indlæg til bladet, kan du sende det i en mail til redaktøren.

Er dit blad beskadiget, eller har du slet ikke modtaget det seneste blad, så send en reklamation her.