GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE I RIPENSERSAMFUNDET 2023

Ripensersamfundet afholdt sin ordinære generalforsamling på Ribe Katedralskole lørdag den 25. februar 2023 med efterfølgende årsmøde, hvor direktør for Ribe Kunstmuseum holdt et foredrag under titlen ‘Hvad laver en museumsdirektør’.

Referat af generalforsamlingen og nærmere omtale af årsmødet følger senere.

Den nyvalgte bestyrelse m.v. kan ses her.

Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden kan læses her.

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2023 I RIPENSERSAMFUNDET

Som annonceret i det seneste nummer af Ripenserbladet afholdes der ordinær generalforsamling i Ripensersamfundet lørdag den 25. februar 2023 kl. 14.

Generalforsamlingen finder sted i Sangsalen på Ribe Katedralskole, Puggårdsgade 22, 6760 Ribe.

Efter generalforsamlingen er der årsmøde, hvor museumsdirektør Anne-Mette Villumsen, Ribe Kunstmuseum, holder foredrag ud fra titlen:

Hvad laver en museumsdirektør?”

Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden kan læses her. Husk fristen 15. februar 2023 for tilmelding til buffeten efter årsmødet. Tilmelding pr. e-mail til redaktoer@ripensersamfundet.dk eller på telefon 40 45 17 28.

En af Ribes berømte sønner på DRTV

 

Collage: DRTV

Spændende historisk dokumentar:

“Historikeren Tom Buk-Swienty tager os med på en rejse gennem Jacob A. Riis’ utrolige liv (1849-1914). Jacob udvandrer i 1870 som fattig tømrersvend fra Ribe til Amerika på grund af ulykkelig kærlighed. Men i New York bliver han hjemløs og er døden nær af sult. Stædigt kæmper han sig op gennem samfundslagene, og bliver en kendt journalist og reportagefotograf. Han ender som bedste ven med præsident Theodor Roosevelt og én af de vigtigste reformatorer af det amerikanske samfund.” 

Præsident Roosevelt kaldte Riis for USA’s nyttigste borger.

Dokumentaren kan ses på DRTV frem til den 13. april 2023:

https://www.dr.dk/drtv/program/jacob-a-riis-der-aendrede-amerika_354154

— Chresten Hedegaard

 

 

 

 

 

 

 

 

Jule- og nytårshilsen fra Ripensersamfundets bestyrelse

Julestemning i Ribe. Foto: Jens Karsten Jørgensen
Julestemning i Ribe. Foto: Jens Karsten Jørgensen

 

Kære Alle

Her ved årsskiftet vil jeg gerne give et kort tilbageblik på året, der gik.

Vi lagde stærkt ud med generalforsamling og årsmøde i februar, hvor Holger K. Nielsen holdt et meget tankevækkende foredrag om dansk politik før og nu. Der var et stort fremmøde og stor diskussionslyst, og foredraget kom til at stå ekstra stærkt på baggrund af den russiske invasion af Ukraine, som fandt sted kort forinden. I juni deltog vi i translokationen på Katedralskolen med uddeling af legater og jubilarreception oven på translokationen. Det var festligt, som det plejer at være – og helt uden de forrige års restriktioner. Ribe viste sig fra sin bedste side i fint sommervejr med studenter og jubilarer overalt i bybilledet.

I bestyrelsen har vi i løbet af året arbejdet med to nye ting:

Som det blev besluttet på generalforsamlingen har vi igangsat et ”erindringsprojekt”, hvor medlemmerne har mulighed for at skrive om deres tid på Ribe Katedralskole. Initiativet blev annonceret på hjemmesiden den 23. juli, hvor der findes en udførlig skrivevejledning. Vi har allerede fået en række gode indlæg, men vi vil gerne have endnu flere, så benyt juleferien til at skrive om, hvad der optog jer, da I gik på skolen. Deadline er officielt den 31. december, men hvis I først er klar lidt ind i det nye år, er det også OK. Giv evt. et forvarsel til redaktøren af erindringsprojektet, Niels Korsgaard, nk@ripensersamfundet.dk, hvis I er i gang, men bliver forsinket, så finder vi en løsning. Publikationsformen vil afhænge af, hvor mange indlæg vi får ind. Foreløbig satser vi på, at det bliver som et særnummer af Ripenserbladet.

Den anden nye ting, som jeg kort vil nævne, er oprettelsen af Dannelseslegatet, som kan søges til studieforberedende formål, f.eks. et højskoleophold eller en dannelsesrejse, der kan kvalificere ansøgeren til at komme ind på en videregående uddannelse.  Legatet kan søges de første to år, efter at man er dimitteret fra Ribe Katedralskole, og det forudsætter, at man er medlem af Ripensersamfundet. Legatet er på 5.000 kr. og kan søges to gange årligt, 1. juni og 1. december.  Afgangsklasserne kan også søge op til juni terminen. Legatet fremgår af hjemmesiden, hvor man også finder ansøgningsskemaet. Vi kan allerede nu se, at der er interesse for legatet, og det vil utvivlsomt også øge interessen for Ripensersamfundet.  

Så meget om de nye ting. Her i en kold og mørk tid, som er kold og mørk i mere end én forstand, er der trøst at hente i, at julen tænder lys i mørket, og at dagene langsomt bliver længere, når vi har passeret vintersolhverv. Mens vi venter på lyset, kan det være opløftende at tage november nummeret af Ripenserbladet frem og gense billederne af festglade studenter og jubilarer fra en fin sommerdag i Ribe, da dagene var lange og lyse. Sådan bliver det igen til sommer.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til Jer alle.  – Måske ses vi til generalforsamling og årsmøde i Ribe den 25. februar og til translokation og jubilarreception den 23. juni.

 På bestyrelsens vegne

Hans Jørn Kolmos

Formand

 

Hvordan oplevede du din tid på Ribe Katedralskole?

Ripensersamfundet udgav i 2012 et Jubilæumsskrift, som hovedsageligt fortalte Ripensersamfundets og Ripenserbladets historie, men som også løftede en lille flig af, hvordan livet på skolen var og gennem lærerportrætter gav et lille indblik i, hvordan vi som elever oplevede vores skolegang på godt og ondt. Det er den historie, vi nu, med en opfølgning 10 år efter, ønsker at få fortalt.

Derfor, fat pennen og skriv!

Fortæl om dit liv på skolen. Fortæl om kammeratskabet, om lærerne, om forelskelser, om festerne, om alt, hvad du mindes om den tid, der var med til at forme dig i en følsom periode af dit liv og måske, hvad det måske har betydet for dit senere liv – på godt og ondt. Ordet er med andre ord frit og må meget gerne, hvis det er muligt, suppleres med fotos eller andre illustrationer fra gemmerne.

Der er dog enkelte begrænsninger, som vi i den nedsatte redaktionsgruppe vil holde i hævd. Det er naturligvis ikke accepteret at fremsætte nedladende eller krænkende omtale af hverken nulevende eller afdøde personer. Samtidig sætter vi et krav om, at teksterne skal være på minimum 3.000 tegn og maksimalt 9.000 tegn inklusiv mellemrum. Endeligt forbeholder redaktionsgruppen sig ret til at redigere teksten inden offentliggørelse.

Indlæg skal være redaktionsgruppen i hænde senest den 31. december 2022 kl. 12.00. Indlæg skal sendes til nk@ripensersamfundet.dk i valgfrit format som fx Worddokument, Apple Pages dokument eller .pdf fil. Optagne indlæg vil blive offentliggjort i et særnummer af Ripenserbladet, som forventes udgivet i forsommeren 2023. Skulle det vise sig, at vi får mere materiale end grænsen for særnummeret kan rumme, vil vi året efter og måske, med bestyrelsens og generalforsamlingens godkendelse, gentagne gange senere udarbejde opfølgende særnumre. Så, der bliver rig mulighed for at være med til at fortælle om dit oplevede liv på og efter Ribe Katedralskole.

På vegne af redaktionsgruppen

Niels Korsgaard (redaktør, S. 74)

Redaktionsgruppen består i øvrigt af

Povl Dons Christensen (S. 65)

Ulla Prip Kayser (S. 75)

Lars Hansen (S. 18)