GENERALFORSAMLINGEN 24. FEBRUAR 2024 OG JUBILARSERVICE 2024

Referat af generalforsamlingen

Så er det officielle referat fra generalforsamlingen 24. februar 2024 på Vartov lagt op på hjemmesiden og kan læses her.

Omtale af generalforsamlingen og årsmødet finder du i aprilnummeret af Ripenserbladet.

Mest for jubilarer

I lighed med sidste år finder du her på hjemmesiden en række praktiske oplysninger om festlighederne i Ribe den 28. juni 2024. Endvidere lister over dimittender fra Ribe Katedralskole fra jubilarårgangene til supplement af listerne i bladet, som jo kun er medlemmer af Ripensersamfundet. Få forklaret hvorfor på jubilarservicesiden.

 

RIPENSERBLADET APRIL 2024

I april blev Ripenserbladet udsendt til medlemmerne og indeholder bl.a.

 • Jubilarservice
 • Omtale af Ripensersamfundets ordinære generalforsamling 24. februar
 • Omtale af Ripensersamfundets årsmøde 24. februar
 • Min barndoms gade – erindringsartikel
 • MIndeord
 • Frode Schöns legat
 • Ripensersamfundets jubilæumslegat
 • Flyvende læge og filantrop – artikel
 • Kort nyt fra Ribe

Medlemmer af Ripensersamfundet kan få den fulde digitale udgave af bladet ved henvendelse til ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk.

Du kan indmelde dig i foreningen her.

 

Bendiks Skov-Petersen 1928–2024

Bendiks Skov-Petersen foran mindetavlen i skolegården 2023 (foto: Erindringsbilleder fra Ribe Katedralskole, Ripensersamfundet 2024)

Bendiks Skov-Petersen døde den 1. april i år efter et langt og begivenhedsrigt liv. Han blev 95 år.

Bendiks var medlem af Ripensersamfundet hele sit voksne liv. Han startede på Ribe Katedralskole i 1940 og forlod skolen som matematisk naturvidenskabelig student i 1948.  Han uddannede sig til civilingeniør i stærkstrøm på Polyteknisk Læreanstalt (DTU) og blev efter nogle år knyttet til Ingeniørakademiet i Aalborg, hvor han var med til at starte ingeniøruddannelsen ved det nyoprettede Aalborg universitet, og hvor han arbejdede som lektor indtil pensioneringen i 1991.

Bendiks skulle egentlig have været student i 1947, men en ondartet infektion sendte ham på en langvarig sygeorlov, så han måtte gå en klasse om og derfor først blev dimitteret året efter. For Bendiks betød det, at han livet igennem som sit særlige kendetegn fejrede studenterjubilæum to år i træk: først med sin gamle klasse fra årgang 47, og året efter med sin egentlige jubilarårgang.  I Ripensersamfundet så vi derfor altid frem til jubilarårgange med endetallene 7 og 2. Så kunne vi forvente at se ham i Ribe to år i træk, – det slog stort set aldrig fejl.  Sidste gang var i 2022 og 2023, hvor han fejrede 75 års jubilæum i fin form (billede).

Bendiks meldte sig som én af de første, da bestyrelsen indkaldte indlæg til vores nye bog, ”Erindringsbilleder fra Ribe Katedralskole”. Han startede i mellemskolen kort efter, at tyskerne besatte landet i april 1940, og hans skolegang blev derfor præget af besættelsen med alt, hvad det indebar. Han var som sine kammerater klart på allieret side, men det forhindrede ham ikke i at se mennesket i den enkelte tyske besættelsessoldat. Det er fint skildret i artiklen, som er tankevækkende læsning i en tid, hvor verden igen er præget af krig og polarisering.

Hans humanistiske tilgang til tingene kom også til udtryk i en levende interesse for kunst og kultur. Han færdedes hjemmevant inden for flere kunstretninger og var selv aktiv udøver. Han var i ordets bedste forstand et dannet menneske, engageret og nutidig, men med en klar reference bagud til Ribe Katedralskole og gamle skolekammerater.

Vi vil savne samtalerne med Bendiks om stort og småt på solfyldte jubilardage i Ribe. – Æret være hans minde.

På bestyrelsens vegne

Hans Jørn Kolmos

Ole Marker 1936-2024

Æresmedlem og tidligere formand i Ripensersamfundet, Ole Marker, afgik ved døden den 30. april i år, 87 år gammel. Bisættelsen finder sted i morgen den 16. maj 2024 kl. 11:00 fra Oppe Sundby Kirke.

Ole Marker var formand for Ripensersamfundet 1988-2001. Ole Marker blev i 1982 valgt til næstformand efter nogle år i bestyrelsen og kom til at sætte sit præg på bestyrelsen i næsten 20 år. Han udtalte ved sin tiltræden som formand, at han på ingen måde fandt, at Ripensersamfundet havde fundet den rigtige afløser for Anton Karkov, og udtrykte betænkelighed ved at have det fornødne overskud med henvisning til sin arbejdsmæssige belastning, men hans betænkelighed blev gjort til skamme, når man betragter den betydelige indsats, han lagde i hvervet. Han tiltrådte samtidig med Ribe Katedralskoles daværende nye rektor Bent Karsdal og formidlede et godt samarbejde med skolen. Ole Marker blev æresmedlem i Ripensersamfundet i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum i 2012.

Ole Marker, som blev student i 1954 fra Ribe Katedralskole og uddannet dyrlæge, specialiserede sig i mikrobiologi og blev ansat på Institut for medicinsk mikrobiologi og immunologi på Københavns Universitet, hvor han erhvervede den medicinske doktorgrad og senere blev institutleder. Efter pensionering var han fortsat timelærer på universitetet.

Ved Ole Markers fratræden som formand for Ripensersamfundet i 2001 holdt hans efterfølger, Knud William Kastrup en pæn tale for ham. Talen kan læses i sin helhed i Ripenserbladet, bind 15, maj 2001, s. 289 (https://ripensersamfundet.dk/wp-content/uploads/Ripenserbladet_1916-2015/BIND-15.pdf).

Knud William Kastrup sagde bl.a.:

”Han lagde ved sin tiltrædelse som formand for Ripenser-Samfundet vægt på, at bestyrelsesarbejdet blev udført på en venskabelig og fornøjelig måde.

Det nødvendige arbejde skulle naturligvis gøres og blev gjort, ofte under humørfyldte omstændigheder og ad lidt krogede veje, hvor associationerne fik frit spil.

Der kom mange gode ideer på bordet, og Ole var ikke sen til at fange dem og få dem realiseret.

På denne måde udviklede Ripenser-Samfundet sig under Oles ledelse, rodfæstet i en smidig, velfungerende og moderne organisation, der har særdeles god kontakt til medlemmerne, dels gennem bladet og dets jubilarservice, dels gennem stort fremmøde ved generalforsamlingerne.

Ole formidlede og etablerede den tætte kontakt med skolen og dens rektor. En forbindelse, der har udviklet sig til et godt samarbejde. Ved translokationerne holdt han sine traditionelle, men inspirerende taler til de nye studenter. Talerne tåler stadig at blive genlæst i Ripenserbladet. Ved sin tiltræden udtalte Ole til samme blad:

“Jeg skal gøre mit til at holde foreningen i live, indtil den rigtige dukker op”. Den første del af udsagnet har han til fulde levet op til, om det sidste vil ske, vil fremtiden vise!”

Æret være hans minde!

 – Bestyrelsen for Ripensersamfundet

Ripensersamfundets Dannelseslegat – frist 1. juni 2024

Du kan ansøge om Ripensersamfundets Dannelseslegat to gange om året – 1. juni og 1. december. Betingelserne for at komme i betragtning førstkommende 1. juni er:

 1. Du skal være medlem af Ripensersamfundet
 2. Du skal være dimmitend fra Ribe Katedralskole i 2022 eller 2023.
 3.  Du bliver dimittend i år.

Læs mere om legatet og ansøgningsprocedure her.

Erindringsbilleder fra Ribe Katedralskole

Ripensersamfundet har i februar 2024 udgivet en samling af erindringer fra tidligere elever på Ribe Katedralskole. I formandens forord kan bl.a. læses:

“På Ripensersamfundets generalforsamling i 2022 foreslog dirigenten, Povl Dons Christensen, at vi igangsatte et ‘erindringsprojekt’, hvor medlemmerne fik mulighed for at skrive om deres tid på Ribe Katedralskole. Idéen var at samle bidragene i en publikation som opfølgning på 100-års jubilæumsbogen fra 2012.

Idéen fik bred opbakning, og bestyrelsen gik i gang med at forberede projektet, som blev endelig vedtaget på generalforsamlingen i 2023. Det er derfor en stor glæde, at vi nu kan præsentere det færdige resultat i form af dette særnummer af Ripenserbladet, der kan ses som en – let forsinket – markering af foreningens 110-års jubilæum.”

I bogen kommer en række af skolens tidligere elever til orde og beskriver livet på og omkring Ribe Katedralskole, sådan som de oplevede det. Indlæggene spænder fra studenter fra 1948 og frem til 2018 og dækker en omskiftelig periode, hvor skolen gik fra at være et sted for de få, til det brede moderne gymnasium, som vi kender i dag.

Bogen er anmeldt i Ribe-lokalnetavisen ‘Rykind’. Anmeldelsen kan læses her.

Bogen er udsendt til alle medlemmer af Ripensersamfundet og kan, så længe oplag haves, købes af Ripensersamfundet ved henvendelse til Niels Korsgaard, nk@ripensersamfundet.dk, for 100 kr. inkl. forsendelse.