RIPENSERSAMFUNDETS BESTYRELSE M.V.

RIPENSERSAMFUNDETS BESTYRELSE FRA DEN 24. FEBRUAR 2024

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned. Se i øvrigt under menuen Foreningen>Vedtægter for yderligere information eller KLIK HER.

FORMAND

HANS JØRN KOLMOS
Student 1967
Genvalgt i 2024

Kontakt: Mail eller på 40 75 46 26

Hans Jørn blev ny formand i 2018.
 
Han er uddannet læge fra Odense Universitet 1974 og videreuddannede sig siden til speciallæge i klinisk mikrobiologi.
 
Han har siden 2000 været professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet i Odense og var indtil 2019 tillige ansat som hygiejneansvarlig overlæge på Odense Universitetshospital.
 

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/hans-joern-kolmos(a3b7b0c5-f328-429d-8de3-91ad1079218e).html


 

NÆSTFORMAND, WEBMASTER OG WEBREDAKTØR (ANSVARSHAVENDE) 

hanserikformand

HANS ERIK CHRISTENSEN
Student 1965
Genvalgt  i 2024

Kontakt: Mail eller på 50 50 84 95

Hans Erik har i mange år arbejdet med sikkerhed på olie-gasanlæggene i Nordsøen, først i Energistyrelsen, senere i Arbejdstilsynet, derefter i sit eget konsulentfirma. Han gik endelig på pension i 2022.

Hans Erik blev valgt ind i RS’ bestyrelse i 2003 og har fungeret som adresseefterforsker og sekretær og fra 2007 som kasserer, indtil han i 2016 blev valgt til formand. Han overlod så formandsposten til Hans Jørn Kolmos i 2018.


 

KASSERER

ULLA KAYSER
Student 1975
Genvalgt i 2024

Kontakt: Mail


 

SEKRETÆR

ELISABETH KJÆR SYDENHAM
Student 1969
Genvalgt i 2024

Kontakt: Mail eller på 40 56 17 97

Elisabeth trådte ind i bestyrelsen i 2018. Elisabeth er cand. mag. fra Københavns Universitet med fagene russisk og engelsk samt psykologi. Det sidste fag kom til noget senere (åbent universitet). Ansat på HF og VUC Nordsjælland, de sidste ca. 10 år som studievejleder indtil pensionering september 2017.

Inden da havde Elisabeth et noget utraditionelt arbejdsliv med dels undervisningsarbejde i gymnasieskolen, dels med freelance oversættelsesarbejde og tolkning i russisk og også med nogen år med ansættelse i det private erhvervsliv i et eksportfirma, der handlede med Rusland.


 

RIPENSERBLADETS REDAKTØR (ANSVARSHAVENDE) OG MED-WEBREDAKTØR 

NIELS KORSGAARD
Realist 1971 og student  1974
Genvalgt i 2023

Kontakt: Mail eller på 24 43 49 99

Niels er uddannet cand. med. fra Aarhus Universitet 1983. Modtog i 1981 Aarhus Universitets guldmedalje for en afhandling om Na-K pumpen og har siden publiceret en række artikler indenfor hjerte-kar-sygdomme og patologisk anatomi. Er videreuddannet som speciallæge i Patologisk anatomi og Cytologi i 1994. Har derudover en uddannelse som Master of Public Management (MPM) fra Odense Universitet i 2002. Har siden 1999 været ansat som overlæge og ledende overlæge på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Inden da var han i en årrække ansat på Novo Nordisk A/S.

Er født og opvokset i Ribe. Niels er gift med Ulla Jakobsen (Student 1974) og har to voksne sønner.


 

RIPENSERBLADETS LOKALREDAKTØR (RIBE-STOF)

HENRIK PRÆSTHOLM
Realist 1956 og student 1960
Genvalgt i 2024

Kontakt: Mail eller på 40 45 17 28

Henrik har været i bestyrelsen siden 2004.

Henrik blev efter studentereksamen uddannet til landinspektør. Har siden 1970 været ansat i det hedengangne Ribe Amts administration af det åbne land med planlæggende og administrative opgaver. Var amtets landskabschef gennem mere end 20 år. Var tillige forstander for Ribe Kloster gennem godt og vel 25 år  Har som pensionist siden 2008 været medlem af domsognets menighedsråd og har siden 2014 været kirkeværge. Er desuden aktiv i Danmarks Naturfredningsforening.


 

BESTYRELSESMEDLEM

LARS SEHESTED HANSEN
Student (stx) 2018
Nyvalgt i 2023

Kontakt: Mail


 

BESTYRELSESMEDLEM

CHRESTEN HEDEGAARD
Student  1981
Genvalgt i 2023

Kontakt: Mail 


 

SUPPLEANTER

BENTE GRØN HANSEN
Student 1981

BO STERN
Student 1985
 


 

REVISOR

PETER FINNERUP
Student 1970
Genvalgt 2024


 

REVISORSUPPLEANT

KIRSTEN HINGEBERG LARSEN
Realist 1965
Genvalgt 2024