GENERALFORSAMLINGEN 25. FEBRUAR 2023 OG JUBILARSERVICE 2023

Generalforsamlingen

Så er det officielle referat fra generalforsamlingen 25. februar 2023 i Ribe lagt op på hjemmesiden og kan læses her.

Omtale af generalforsamlingen og årsmødet finder du i aprilnummeret af Ripenserbladet.

Mest for jubilarer

I lighed med sidste år finder du her på hjemmesiden en række praktiske oplysninger om festlighederne i Ribe den 23. juni 2023. Endvidere lister over dimittender fra Ribe Katedralskole fra jubilarårgangene til supplement af listerne i bladet, som jo kun er medlemmer af Ripensersamfundet. Få forklaret hvorfor på jubilarservicesiden.

 

Hans Edvard Nørregård-Nielsen er død, 78 år.

Hans Edvard var en af de mest betydningsfulde kulturpersoner i dansk kulturliv.

Kunsthistoriker og formand for Ny Carlsbergfondet i 25 år. Forfatter til 20 værker i perioden 1983-2012.

Modtager af en række ærespriser.

For ni år siden fik han konstateret kræft, og den 2. april 2023 sov han stille ind.

Alle aviser har bragt smukke nekrologer, og de giver et grundigt billede af HENNs ’voksne’ liv. Men her vil jeg gerne supplere med lidt personlige erindringer fra vores fælles gymnasietid.

Hans Edvard blev født i Sønder Nissum 2. januar 1945. Fra Sønder Nissum flyttede familien til Løgumkloster og i 1962 begyndte han i 1g som klassiker i Ribe. Han boede skiftevis i Løgumkloster og i et lejet værelse i Ribe.

Han var ikke glad for katedralskolen, hvilket kommer tydeligt til udtryk i bogen Riber Ret.

Her har hans skolebeskrivelser sat sindene i kog lige siden han læste uddrag op under en generalforsamling i Ripensersamfundet for en snes år siden.

Enten var man enig eller uenig med HENN. Der var ingen mellemvej.

(Og det bliver spændende at se, hvilken skole Riber Ret har dannet for det kommende erindringsskrift i Ripensersamfundet.)

HENN var ganske aktiv i gymnasietiden. Han blev den anden redaktør af det genopfundne skoleblad Mercurius 1963-64, hvor jeg havde fornøjelsen at være forretningsfører (og tidligere RS formand Hans Erik Christensen var redaktionssekretær).

Det var en spændende tid, og HENN berigede bladet med sin grafik (to eksempler ses nedenfor) og sin skarpe pen. Faktisk lykkedes det at opbygge en formue på 500 kr. ved bladsalg og annoncer!

Og i 1964 fik HENN hovedrollen i 2g’s opsætning af Kaptajnen fra Köpenick, som var oversat fra tysk af 2ns under Alvad, som også instruerede. Her gav HENN et godt billede på den arbejdsløse skomager Wilhelm Voigt, som tog kommandoen over en gruppe soldater og indtog rådhuset i Köpenick og beslaglagte kommunekassens 4000 mark….

HENN var aktivt medlem af Ripensersamfundet. Lige fra at lægge lokaler til ved generalforsamlinger til deltagelse i jubilæumsarrangementer.

Æret være Hans Edvards minde. Han vil blive savnet.

Povl Dons Christensen

 

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE I RIPENSERSAMFUNDET 2023

Ripensersamfundet afholdt sin ordinære generalforsamling på Ribe Katedralskole lørdag den 25. februar 2023 med efterfølgende årsmøde, hvor direktør for Ribe Kunstmuseum holdt et foredrag under titlen ‘Hvad laver en museumsdirektør’.

Referat af generalforsamlingen og nærmere omtale af årsmødet følger senere.

Den nyvalgte bestyrelse m.v. kan ses her.

Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden kan læses her.

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2023 I RIPENSERSAMFUNDET

Som annonceret i det seneste nummer af Ripenserbladet afholdes der ordinær generalforsamling i Ripensersamfundet lørdag den 25. februar 2023 kl. 14.

Generalforsamlingen finder sted i Sangsalen på Ribe Katedralskole, Puggårdsgade 22, 6760 Ribe.

Efter generalforsamlingen er der årsmøde, hvor museumsdirektør Anne-Mette Villumsen, Ribe Kunstmuseum, holder foredrag ud fra titlen:

Hvad laver en museumsdirektør?”

Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden kan læses her. Husk fristen 15. februar 2023 for tilmelding til buffeten efter årsmødet. Tilmelding pr. e-mail til redaktoer@ripensersamfundet.dk eller på telefon 40 45 17 28.

En af Ribes berømte sønner på DRTV

 

Collage: DRTV

Spændende historisk dokumentar:

“Historikeren Tom Buk-Swienty tager os med på en rejse gennem Jacob A. Riis’ utrolige liv (1849-1914). Jacob udvandrer i 1870 som fattig tømrersvend fra Ribe til Amerika på grund af ulykkelig kærlighed. Men i New York bliver han hjemløs og er døden nær af sult. Stædigt kæmper han sig op gennem samfundslagene, og bliver en kendt journalist og reportagefotograf. Han ender som bedste ven med præsident Theodor Roosevelt og én af de vigtigste reformatorer af det amerikanske samfund.” 

Præsident Roosevelt kaldte Riis for USA’s nyttigste borger.

Dokumentaren kan ses på DRTV frem til den 13. april 2023:

https://www.dr.dk/drtv/program/jacob-a-riis-der-aendrede-amerika_354154

— Chresten Hedegaard

 

 

 

 

 

 

 

 

Jule- og nytårshilsen fra Ripensersamfundets bestyrelse

Julestemning i Ribe. Foto: Jens Karsten Jørgensen
Julestemning i Ribe. Foto: Jens Karsten Jørgensen

 

Kære Alle

Her ved årsskiftet vil jeg gerne give et kort tilbageblik på året, der gik.

Vi lagde stærkt ud med generalforsamling og årsmøde i februar, hvor Holger K. Nielsen holdt et meget tankevækkende foredrag om dansk politik før og nu. Der var et stort fremmøde og stor diskussionslyst, og foredraget kom til at stå ekstra stærkt på baggrund af den russiske invasion af Ukraine, som fandt sted kort forinden. I juni deltog vi i translokationen på Katedralskolen med uddeling af legater og jubilarreception oven på translokationen. Det var festligt, som det plejer at være – og helt uden de forrige års restriktioner. Ribe viste sig fra sin bedste side i fint sommervejr med studenter og jubilarer overalt i bybilledet.

I bestyrelsen har vi i løbet af året arbejdet med to nye ting:

Som det blev besluttet på generalforsamlingen har vi igangsat et ”erindringsprojekt”, hvor medlemmerne har mulighed for at skrive om deres tid på Ribe Katedralskole. Initiativet blev annonceret på hjemmesiden den 23. juli, hvor der findes en udførlig skrivevejledning. Vi har allerede fået en række gode indlæg, men vi vil gerne have endnu flere, så benyt juleferien til at skrive om, hvad der optog jer, da I gik på skolen. Deadline er officielt den 31. december, men hvis I først er klar lidt ind i det nye år, er det også OK. Giv evt. et forvarsel til redaktøren af erindringsprojektet, Niels Korsgaard, nk@ripensersamfundet.dk, hvis I er i gang, men bliver forsinket, så finder vi en løsning. Publikationsformen vil afhænge af, hvor mange indlæg vi får ind. Foreløbig satser vi på, at det bliver som et særnummer af Ripenserbladet.

Den anden nye ting, som jeg kort vil nævne, er oprettelsen af Dannelseslegatet, som kan søges til studieforberedende formål, f.eks. et højskoleophold eller en dannelsesrejse, der kan kvalificere ansøgeren til at komme ind på en videregående uddannelse.  Legatet kan søges de første to år, efter at man er dimitteret fra Ribe Katedralskole, og det forudsætter, at man er medlem af Ripensersamfundet. Legatet er på 5.000 kr. og kan søges to gange årligt, 1. juni og 1. december.  Afgangsklasserne kan også søge op til juni terminen. Legatet fremgår af hjemmesiden, hvor man også finder ansøgningsskemaet. Vi kan allerede nu se, at der er interesse for legatet, og det vil utvivlsomt også øge interessen for Ripensersamfundet.  

Så meget om de nye ting. Her i en kold og mørk tid, som er kold og mørk i mere end én forstand, er der trøst at hente i, at julen tænder lys i mørket, og at dagene langsomt bliver længere, når vi har passeret vintersolhverv. Mens vi venter på lyset, kan det være opløftende at tage november nummeret af Ripenserbladet frem og gense billederne af festglade studenter og jubilarer fra en fin sommerdag i Ribe, da dagene var lange og lyse. Sådan bliver det igen til sommer.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til Jer alle.  – Måske ses vi til generalforsamling og årsmøde i Ribe den 25. februar og til translokation og jubilarreception den 23. juni.

 På bestyrelsens vegne

Hans Jørn Kolmos

Formand