LEGATER

Ripensersamfundets medlemmer har gennem årene givet udtryk for deres taknemlighed over for skolen i ønsket om at støtte skolens nuværende eller tidligere elever. En del legater er indstiftet til minde om elever udgået fra skolen og uddeles ved translokationen eller juleafslutningen.
Blandt legaterne skal her nævnes dem, hvor Ripensersamfundet er repræsenteret i legatbestyrelserne:

Ambassadør Frode Schön og hustru Valborg, født Windfeld’s Fond

Direktør cand.pharm. Niels Peder Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, født Rübner-Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole

Ripensersamfundets Jubilæumslegat.

Disse legater administreres samlet af Ribe Katedralskole gennem Sydbank, men de uddeles under selvstændige navne.

Bestyrelserne for alle tre legater består af rektor, skolens bestyrelsesformand, en repræsentant for lærerkollegiet samt Ripensersamfundets formand.

Endvidere administrerer og uddeler Ripensersamfundet sine egne legater:

  • Dimittendfondets Legat på 7.000 kr.
  • Ripensersamfundets 100-års jubilæumslegat på 5.000 kr.

Ripensersamfundet medvirker årligt ved uddeling af legater for en samlet sum på over 100.000 kr.

Læs mere om de enkelte legater under deres separate menupunkter.