Ole Marker 1936-2024

Æresmedlem og tidligere formand i Ripensersamfundet, Ole Marker, afgik ved døden den 30. april i år, 87 år gammel. Bisættelsen finder sted i morgen den 16. maj 2024 kl. 11:00 fra Oppe Sundby Kirke.

Ole Marker var formand for Ripensersamfundet 1988-2001. Ole Marker blev i 1982 valgt til næstformand efter nogle år i bestyrelsen og kom til at sætte sit præg på bestyrelsen i næsten 20 år. Han udtalte ved sin tiltræden som formand, at han på ingen måde fandt, at Ripensersamfundet havde fundet den rigtige afløser for Anton Karkov, og udtrykte betænkelighed ved at have det fornødne overskud med henvisning til sin arbejdsmæssige belastning, men hans betænkelighed blev gjort til skamme, når man betragter den betydelige indsats, han lagde i hvervet. Han tiltrådte samtidig med Ribe Katedralskoles daværende nye rektor Bent Karsdal og formidlede et godt samarbejde med skolen. Ole Marker blev æresmedlem i Ripensersamfundet i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum i 2012.

Ole Marker, som blev student i 1954 fra Ribe Katedralskole og uddannet dyrlæge, specialiserede sig i mikrobiologi og blev ansat på Institut for medicinsk mikrobiologi og immunologi på Københavns Universitet, hvor han erhvervede den medicinske doktorgrad og senere blev institutleder. Efter pensionering var han fortsat timelærer på universitetet.

Ved Ole Markers fratræden som formand for Ripensersamfundet i 2001 holdt hans efterfølger, Knud William Kastrup en pæn tale for ham. Talen kan læses i sin helhed i Ripenserbladet, bind 15, maj 2001, s. 289 (https://ripensersamfundet.dk/wp-content/uploads/Ripenserbladet_1916-2015/BIND-15.pdf).

Knud William Kastrup sagde bl.a.:

”Han lagde ved sin tiltrædelse som formand for Ripenser-Samfundet vægt på, at bestyrelsesarbejdet blev udført på en venskabelig og fornøjelig måde.

Det nødvendige arbejde skulle naturligvis gøres og blev gjort, ofte under humørfyldte omstændigheder og ad lidt krogede veje, hvor associationerne fik frit spil.

Der kom mange gode ideer på bordet, og Ole var ikke sen til at fange dem og få dem realiseret.

På denne måde udviklede Ripenser-Samfundet sig under Oles ledelse, rodfæstet i en smidig, velfungerende og moderne organisation, der har særdeles god kontakt til medlemmerne, dels gennem bladet og dets jubilarservice, dels gennem stort fremmøde ved generalforsamlingerne.

Ole formidlede og etablerede den tætte kontakt med skolen og dens rektor. En forbindelse, der har udviklet sig til et godt samarbejde. Ved translokationerne holdt han sine traditionelle, men inspirerende taler til de nye studenter. Talerne tåler stadig at blive genlæst i Ripenserbladet. Ved sin tiltræden udtalte Ole til samme blad:

“Jeg skal gøre mit til at holde foreningen i live, indtil den rigtige dukker op”. Den første del af udsagnet har han til fulde levet op til, om det sidste vil ske, vil fremtiden vise!”

Æret være hans minde!

 – Bestyrelsen for Ripensersamfundet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *