RIPENSERSAMFUNDETS JUBILÆUMSLEGAT

arnehansen
Arne Hansen

Ved translokationen i 2005 modtog Skolen et nyt legat. Legatet var skænket af Arne Hansen i taknemlighed over for Ribe Katedralskole og med respekt for mellem- og gymnasieskolens undervisning i de svære år 1935-45.

Arne Hansen var student fra 1945, ingeniøruddannet og indehaver af en entreprenørvirksomhed og betonvarefabrik. Legatets grundkapital er en million kroner. Legatets formål er at yde støtte til dygtige studerende, som er udgået fra Ribe Katedralskole, og som studerer ved et dansk universitet. Støtten kan gå til projekter eller studieophold i udlandet, der kan anerkendes som en del af studiet, og som er særligt omkostningskrævende.

Arne Hansen afgik ved døden i juli 2005 kort tid efter translokationen.

Legatbestyrelsen består af Rektor, Katedralskolens bestyrelsesformand, en repræsentant for lærerkollegiet samt Ripensersamfundets formand

Ansøgningsfristen er hvert år 15. november.
Ansøgningsskema kan hentes og udprintes fra Ribe Katedralskoles hjemmeside HER.