100 ÅRS RIPENSERBLADE

100 ÅRS RIPENSERBLADE ER BLEVET DIGITALISERET

I anledning af Ripenserbladets 100 års jubilæum i 2016 indscannede Ripensersamfundet  dengang alle numre af bladet fra det første nummer i 1916 til og med 2015, samlet i bind sammen med Heimdals jubilæumsskrift fra 1915 og Ripensersamfundets juilæumsskrift fra 2012.

Vi er desværre blevet opmærksom på, at man udenfor medlemskredsen kan tilgå bladene, selvom linket er skjult. Det samme gælder for de nyere blade. Så indtil vi får løst problemet, har vi lukket for adgangen til Ripenserbladet online. Hvis du ønsker et bestemt blad, bedes du sende en mail til webmaster@ripensersamfundet.dk.