Generalforsamling og årsmøde 2019 i Ripensersamfundet

Som annonceret i det seneste nummer af Ripenserbladet afholdes der ordinær generalforsamling i Ripensersamfundet lørdag den 16. februar 2019 kl. 14.

Generalforsamlingen finder sted på Vartov, Farvergade 27, København K.

Efter generalforsamlingen er der årsmøde, hvor Jens Arne Enemark, student fra 1969 vil holde et foredrag med titlen:

Fra wasteland til Verdensarv. Om Vadehavet og det dansk-tysk-hollandske samarbejde om beskyttelsen af Vadehavet”

Mere om generalforsamlingen og årsmødet samt tilmelding til den efterfølgende buffet kan læses her. Husk fristen 8. februar 2019 for tilmelding.

HANNE ELMELUND GAM ER DØD

HanneGMindeord
Hanne Birgit Elmelund Gam
24. november 1949    7. oktober 2016

 
Det er med stor sorg, at vi i Ripensersamfundet har modtaget meddelelse om, at medlem af Ripensersamfundets bestyrelse Hanne Gam er afgået ved døden efter længere tids sygdom.

Hanne var foreningens sekretær fra 2013 til i år, hvorefter hun indtil sin død var redaktør for foreningens hjemmeside. Hun varetog sit hverv som bestyrelsesmedlem med stort engagement og kompetence. Hun medvirkede altid til en god stemning ved bestyrelsesmøderne og ved forberedelserne til årets jubilæumsreception. På trods af sin sygdom formåede hun at bevare et godt humør og en stor ukuelighed. Hun var altid velformuleret og førte an i at finde gode løsninger, når bestyrelsen skulle tage stilling til komplicerede problemstillinger.

At Hanne var meget engageret i Ripensersamfundet og i Ribe Katedralskoles forhold blev senest i sommer demonstreret ved, at hun donerede et større beløb til Ripensersamfundets Dimittendfond, hvorved der kunne uddeles et ekstra legat til en student fra Ribe Katedralskole.

Hanne er vokset op i Holsted og blev student fra Ribe Katedralskole i 1969. Hanne blev cand.phil. i dansk med nordisk sprog og litteratur som bifag i 1981 og tog tillægsfag i bl.a. udviklingsstudier fra University of California i Los Angeles (MA).

Hanne var siden 1990 ministerråd i Udenrigsministeriet. Først som uddannelseskoordinator og leder af uddannelsesenheden. Hun tog orlov i 1997-1999, hvor hun var ansat som Human Ressource rådgiver ved sundhedssektorprogrammet i Uganda. Derefter kom Hanne tilbage til Udenrigsministeriet, hvor hun fra 2003, indtil sin pensionering i 2012, havde ansvaret for Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB), nu Freds- og Stabiliseringsberedskabet, FSB. Efter sin pensionering har Hanne fortsat sit store samfundsengagement og har lagt energi og kræfter i en række forskellige projekter - herunder som valgobservatør flere steder i verden, senest i Mongoliet i 2013.

Hanne boede i København sammen med sin mand, men elskede at tilbringe megen tid i parrets hus på Langeland og på ture i de norske fjelde.

Vi vil savne Hanne i bestyrelsen.

Æret være Hannes minde.

Hans Erik Christensen