GENERALFORSAMLING 29. FEBRUAR 2020

Ripensersamfundet holdt ordinær generalforsamling og årsmøde lørdag den 29. februar 2020 på Ribe Katedralskole.

Formanden, Hans Jørn Kolmos, aflægger bestyrelsens beretning.

Referat Generalforsamling 2020   

Bestyrelsens beretning GF2020  

RS Regnskab 2019 

Dimittendfonden regnskab 2019 

Forslag til budget Ripensersamfundet 2020 

Forslag til budget Dimittendfonden 2020 

Den nye bestyrelse, suppleanter mv kan ses her.

Efterfølgende var der årsmøde med Flemming Just, der fortalte om ”De mange museumsplaner i Ribe”.

Flemming Just fortæller.

Beskrivelse af generalforsamlingen og årsmødet findes i aprilnummeret af Ripenserbladet.