BESTYRELSESMEDLEMMER MV 2022

RIPENSERSAMFUNDETS BESTYRELSE
FRA DEN 26
. FEBRUAR 2022

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned. Se i øvrigt under menuen Foreningen>Vedtægter for yderligere information eller TRYK HER.

FORMAND

HANS JØRN KOLMOS
Student 1967
Genvalgt i 2022

Kontakt: Mail eller på 40 75 46 26

Hans Jørn blev ny formand i 2018. Han er uddannet læge fra Odense
Universitet 1974 og videreuddannede sig siden til speciallæge i klinisk
mikrobiologi. Han har siden 2000 været professor i klinisk mikrobiologi
ved Syddansk Universitet i Odense og var indtil 2019 tillige ansat som
hygiejneansvarlig overlæge på Odense Universitetshospital.
 

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/hans-joern-kolmos(a3b7b0c5-f328-429d-8de3-91ad1079218e).html


RIPENSERBLADETS REDAKTØR

HENRIK PRÆSTHOLM
Realist 1956 og student 1960
Genvalgt i 2022

Kontakt: Mail eller på 40 45 17 28

Henrik har været i bestyrelsen siden 2004. Henrik blev efter studentereksamen uddannet til landinspektør. Har siden 1970 været ansat i det hedengangne Ribe Amts administration af det åbne land med planlæggende og administrative opgaver. Var amtets landskabschef gennem mere end 20 år.
Var tillige forstander for Ribe Kloster gennem godt og vel 25 år  Har som pensionist siden 2008 været medlem af domsognets menighedsråd og har siden 2014 været kirkeværge. Er desuden aktiv i Danmarks Naturfredningsforening


KASSERER

ULLA KAYSER
Student 1975
Genvalgt i 2022

Kontakt: Mail


SEKRETÆR

ELISABETH KJÆR SYDENHAM
Student 1969
Genvalgt i 2022

Kontakt: Mail eller på 40 56 17 97

Elisabeth trådte ind i bestyrelsen i 2018. Elisabeth er cand. mag. fra Københavns Universitet med fagene russisk og engelsk samt psykologi. Det sidste fag kom til noget senere (åbent universitet). Ansat på HF og VUC Nordsjælland, de sidste ca. 10 år som studievejleder indtil pensionering september 2017.

Inden da havde Elisabeth et noget utraditionelt arbejdsliv med dels undervisningsarbejde i gymnasieskolen, dels med freelance oversættelsesarbejde og tolkning i russisk og også med nogen år med ansættelse i det private erhvervsliv i et eksportfirma, der handlede med Rusland.


WEBMASTER OG NÆSTFORMAND

hanserikformand

HANS ERIK CHRISTENSEN
Student 1965
Genvalgt  i 2022

Kontakt: Mail eller på 50 50 84 95

Hans Erik har i mange år arbejdet med sikkerhed på olie-gasanlæggene i Nordsøen, først i Energistyrelsen, senere i Arbejdstilsynet, og arbejder nu på deltid i sit eget konsulentfirma. Hans Erik blev valgt ind i RS’ bestyrelse i 2003 og har fungeret som adresseefterforsker og sekretær og fra 2007 som kasserer, indtil han i 2016 blev valgt til formand. Han overlod så formandsposten til Hans Jørn Kolmos i 2018.


BESTYRELSESMEDLEM

HELLE SPANGE MORTENSEN
Student 1969
Genvalgt i 2021

Kontakt: Mail eller på 40 37 82 38

Helle har været i bestyrelsen siden 2014. Helle var glad for græsk og latin og har studeret arkæologi ved Kbh.s Universitet. Flere udgravningsrejser til bl.a. Cypern og Bodrun. Senere studier i geografi. Har undervist på Rønde Gymnasium og været studievejleder. Nu pensioneret. Har familie i Ribe og kommer der jævnligt.


BESTYRELSESMEDLEM

CHRESTEN HEDEGAARD
Student  1981
Nyvalgt i 2021

Kontakt: Mail 


BESTYRELSESMEDLEM

NIELS KORSGAARD
Realist 1971 og student  1974
Nyvalgt i 2021

Kontakt: Mail eller på 24 43 49 99

Niels er uddannet cand. med. fra Aarhus Universitet 1983. Modtog i 1981 Aarhus Universitets guldmedalje for en afhandling om Na-K pumpen og har siden publiceret en række artikler indenfor hjerte-kar-sygdomme og patologisk anatomi. Er videreuddannet som speciallæge i Patologisk anatomi og Cytologi i 1994. Har derudover en uddannelse som Master of Public Management (MPM) fra Odense Universitet i 2002. Har siden 1999 været ansat som overlæge og ledende overlæge på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Inden da var han i en årrække ansat på Novo Nordisk A/S. Er født og opvokset i Ribe. Niels er gift med Ulla Jakobsen (Student 1974) og har to voksne sønner.


 SUPPLEANT

SØREN SCHRØDER
Student (stx) 2019
Genvalgt i 2022

Kontakt: Mail


SUPPLEANT

HELLE MUNKSGAARD PETERSEN
Student 1991
Genvalgt i 2022

Kontakt: Mail

Uddannet Cand. Mag. i musik fra universiteterne i Nottingham, York, og Cambridge, England. Arbejdede fra 1998-2017 ved skoler med gymnasieoverbygning i England, deraf 15 år som leder af musikafdelingen ved Robert Smyth Academy. Helles skolebands Robert Smyth Jazz Band og Soul Patrol har optrådt i Royal Albert Hall, turneret i udlandet bl.a. Danmark og Kina, og indspillet 3 CD’er.

Flyttede tilbage til Danmark i 2017 og bosat i Ribe. Ansat på Musik & Billedskolen i Varde som Koordinator for Folkeskolen og Klassisk & Musical Talentlinjer.


REVISOR

PETER FINNERUP
Student 1970
Genvalgt 2022


REVISORSUPPLEANT

KIRSTEN HINGEBERG LARSEN
Realist 1965
Genvalgt 2022