GENERALFORSAMLING 27. FEBRUAR 2021

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Ripensersamfundet lørdag den 27. februar 2021. På grund af coronarestriktionerne blev den afholdt virtuelt over mødeplatformen Zoom.

Referat af generalforsamlingen med beretning, regnskaber og budgetter.

Vedtaget budget kan ses her.

Indkaldelsen kan ses her.

Den nye bestyrelse, suppleanter mv kan ses her.

Da generalforsamlingen blev afholdt virtuelt, var det efterfølgende årsmøde aflyst.