TRANSLOKATION OG JUBILARRECEPTION 28. JUNI 2019

Velkommen til Ribe fredag den 28. juni

Ripensersamfundet glæder sig til at byde alle jubilarer og årets dimittender velkommen til den traditionsrige reception efter translokationen fredag den 28. juni klokken ca. 12 i Katedralskolens store sal. Vi vil gøre vores til, at arrangementet bliver så festligt som muligt.

Translokationen 2018

Vi håber, at vejrguderne igen er med os som i 2018, så vi ved translokationen på bedste vis kan opleve den nyrenoverede skolegård med det nye kunstværk Ord på vej ned midt gennem skolegården.

Translokationen 2018: Fra venstre:. Undervisningsminister Merete Riisager, Ripensersamfundets formand Hans Jørn Kolmos og dennes hustru, Lisbet Kolmos.

Parkering i Ribe

Man skal også i år være opmærksom på parkeringsreglerne i Ribe:

I gaderne i Ribes bymidte er der tidsbegrænset parkering – 2 timer – i tidsrummet kl. 9-18 på hverdage og kl. 9-14 på lørdage og kun på afmærkede pladser. Parkering i længere tid i området er kun muligt for beboere med en P-licens. Overnattende hotelgæster eller B&B-gæster kan også få en licens.

Derudover er der indført 4 timers parkering på p-pladsen ved DanHostel i Sct. Pedersgade hverdage 9-18 og lørdage 9-14. Resten af tiden er der fri parkering.

Der er 48 timers parkering ved Saltgade 30 (P-Nord), Rosen Allé 6 (P-Øst) og Stampemøllevej 1 (ved Tøndervej) (P-Syd).

Man kan læse mere om parkering her: http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/parkering/oversigt-over-parkering-i-ribe.aspx. Endvidere giver app’en ‘Ribe Parking’ god information om parkeringsmulighederne, samt om seværdigheder og placering af offentlige toiletter.

Translokationen 2018:Tillykke med eksamen!

Tog til Ribe

Kommer man fra København og vil rejse samme dag for at deltage i trans­lokationen, er den mest hensigtsmæssige rejserute afgang fra København H kl. 6:00 og ankomst kl. 9:30 med skift i Fredericia og Bramming. Fra Aarhus er der afgang kl. 6:54 og ankomst kl. 9:30 med skift i Bramming.

Translokationen 2018: 60-års studenterjubilarer – i 1958.

Pladsreservationer på skolen

Salen og Førstesalen kan rumme alle til receptionen, men der er ikke borde og stole til alle. Vi har en reservationsordning for de ældste årgange, dvs. fra og med 50-års jubilarerne (dimittender fra 1969 og tidligere).

Vi har også mulighed for til translokationen at reservere plads på de forreste rækker til de allerældste årgange, dvs. fra og med 65-års jubilarer + eventuelle ledsagere (dimittender fra 1954 og tidligere).

Ønske om reservationer skal senest den 25. juni sendes til Henrik Præstholm enten på mail eller på tlf. 40 45 17 28.

Private arrangementer

Vi vil gerne have oplysninger om private frokost- og middagsarrangementer på Ribes restauranter efter receptionen så vi kan komme forbi og tage billeder. Send en mail.

Billeder

Bestyrelsen tager i størst muligt omfang billeder til Ripenserbladet fra translokationen, receptionen og de jubilararrangementer, vi får kendskab til. Tager I selv billeder, vil vi meget gerne bringe et udvalg i Ripenserbladet.

I er velkomne til at sende billederne pr. mail til vores redaktør med oplysning om sted og hvem, der er på billederne (fulde navne).

Adresselister

I må meget gerne opfordre de af jeres årgangs-/klassekammerater, der ikke er medlemmer, til at melde sig ind i foreningen, så vi fremover kan servicere jubilarerne med endnu flere navne og adresser på gamle kammerater. Indmelding kan ske her på hjemmesiden