Translokation og reception 2015

Jubilarreceptionen d. 26. juni 2015

Ripensersamfundet afholdt efter translokationen en reception på Ribe Katedralskole i Salen. Receptionen var meget velbesøgt.

Nederfor ses en liste over klassens/årgangens kontaktpersoner. Som det fremgår, er der ikke angivet en kontaktperson for hver klasse. For disse var det derfor op til jubilarerne selv at koordinere et arrangement. E-mailadresser og telefonnumre er fjernet efter receptionen.

BILLEDER FRA BEGIVENHEDEN HER

JUBILÆUM ÅRGANG NAVN E-MAIL TELEFON
65 år st 1950 Hans Aage Zabel
60 år st. 1955 Kristian Hermansen
55 år st 1960 Henrik Præstholm
55 år re 1960 Ernst Jensen
50 år st 1965 Povl Dons Christensen
Hans Erik Christensen
45 år st 1970 Jette Lund
Ole Beck
35 år st 1980 Lis Brun Hansen
30 år st 1985 Henning Hartwig
25 år st 1990 Helle Bruun
20 år st 1995 Michael E. Andreasen
15 år st 2000 Line Maria Grunert