DIGITAL ADGANG TIL RIPENSERBLADET

Adgang for alle

Der er adgang til de første 100 årgange af Ripenserbladet, dvs. årgang 1916-2015. De blev samlet scannet ind i anledning af 100-års jubilæet for bladet i 2016. Se bladene her

De senere numre indeholder oplysninger om medlemmer i form af jubilarservice, adresseændringer m.v. samt billeder med navn. Vi har skønnet, at det ikke er i strid med GDPR ud fra legitimitetsprincippet, hvor hensynet til foreningens interesser vejer tungere end den individuelle hensyn. Ønsker et medlem sine oplysninger slettet, kan det ske ved henvendelse til webmaster på webmaster@ripensersamfundet.dk.

For årgangene 2016-2021 af bladet, er der begrænset adgang, idet alle sider med personlige oplysninger på medlemmerne er fjernet for at overholde GDPR-reglerne. Det drejer sig om jubilarservice i aprilnummeret og listerne over adresseændringer, nye medlemmer og dødsfald, samt billeder, hvor enkeltpersoner kan identificeres. Se bladene her.

Forsiderne med kort omtale af indholdet af bladene fra de foregående to kalenderår samt indeværende år er tilgængelige for alle. Se bladene her.

Adgang kun for medlemmer

Indtil vi får oprettet en medlemsdel af hjemmesiden, kan de fulde udgaver af årgangene fra og med 2016 til og med det seneste nummer rekvireres af medlemmer af Ripensersamfundet ved henvendelse til sekretaer@ripensersamfundet.dk.

Medlemmer, der har fravalgt det fysiske blad, får i forvejen bladet tilsendt pr. mail, når det udkommer. For at spare porto, opfordrer vi medlemmerne til alene at modtage bladet digitalt.