Generalforsamling 2014

Ripensersamfundet generalforsamling og årsmøde blev afholdt den 22. februar 2014 på Ribe Katedralskole.

Povl Dons Christensen blev genvalgt som formand, og de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt for en ny to-årig periode og der blev valgt endnu en suppleant, således at der er to suppleanter til bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med næstformand, kasserer, sektretær, redaktør, webmaster og arkivar.

De fremlagte regnskaber samt forslag til budget for Ripensersamfundet og Dimittendfondet blev godkendt af generalforsamlingen. Det betyder bl.a., at Dimittendfondet tilføres 50.000 kr., således at dets legat kan forhøjes fra 6.000 til 7.000 kr. Endvidere blev det besluttet at forstætte med uddeling af et 100-års jubilæumslegat på 5.000 kr.

Det blev på generalforsamlingen besluttet, at Jubilarservice, som er en del af Ripenserbladets aprilnummer, i fremtiden kun vil indeholde lister over medlemmer fra jubilarårgangene fra og med 10-års jubilarårgangene og således ikke over ikke-medlemmer.

Se indkaldelse

Se referat