FRODE SCHÖN OG HUSTRUS LEGAT

Frode Schön

Ambassadør Frode Schön og hustru Valborg, f. Windfeld’s fond
Frode Schön blev student fra Ribe Katedralskole i 1925. Han kom til Ribe fra Nakskov, hvor der ikke fandtes et gymnasium, fordi han gennem faderen, som havde stået i lære i byen, havde en vis tilknytning til byen. Han flyttede ind på pensionat i Sviegade, levede sig hurtigt ind i byens kultur og borgerkreds og fandt sin hustru blandt skolekammeraterne.

Frode Schön bevarede en livslang interesse for skolen, byen og Ripensersamfundet, som han var et skattet medlem af og han deltog, så vidt hans ophold i udlandet tillod det, i mange af foreningens møder. Han var i en periode medlem af Ripensersamfundets bestyrelse og bidrog til Ripenserbladet med levende beskrivelser af forholdene i de lande og hovedstæder, hvortil han var udsendt som ambassadør, og skrev desuden kronikker om forskellige emner til bladet.

Skolen modtog i 1998 en testamentarisk gave på over en million kroner til oprettelse af et legat. Formålet var at støtte “lovende og flittige studerende”, der har eksamen fra Ribe Katedralskole, og som studerer ved universitetet eller ved en højere læreanstalt. Legatet har været uddelt hvert år siden 1998.

Frode Schön døde i 1987, 79 år gammel.

Legatbestyrelsen består af Rektor, Katedralskolens bestyrelsesformand, en repræsentant for lærerkollegiet samt Ripensersamfundets formand

Ansøgningsfristen er hvert år den 1. maj
Ansøgningsskema kan hentes og udprintes fra Ribe Katedralskoles hjemmeside HER.