FORENINGEN

Ifølge foreningens vedtægter er et af formålene:

“At bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra Ribe Katedralskole samt lærere og øvrige ansatte, der er eller har været knyttet til denne skole”.

Det forsøger vi at leve op til ved den årlige ordinære generalforsamling og årsmødet (februar), som holdes skiftevis i Ribe (lige år) og København (ulige år).

Tre gange om året udgiver vi medlemsbladet Ripenserbladet, som indeholder alt fra gamle artikler om skolen og byen til taler og billeder fra translokationen. Vi opdaterer også løbende hjemmesiden Ripensersamfundet.dk med nye oplysninger, nyheder og begivenheder. Det er også muligt at følge med på vores Facebookgruppe Ripensersamfundet, hvor der af og til bliver delt billeder og historier fra medlemmernes studietid.

Og endelig i forbindelse med translokationen på Ribe Katedralskole (juni), afholder Ripensersamfundet en reception på Katedralskolen for de nye dimittender, jubilarer og skolens lærere. Ripensersamfundet byder på vin, øl eller vand samt sandwich. Derefter tager dimittenderne ud på den traditionelle køretur med hestevogn, mens mange jubilarer har arrangeret frokost på byens restauranter. Her kommer vi rundt og fotograferer til bladet og hjemmesiden, ligesom vi gerne modtager fotos fra de forskellige arrangementer.