DIMITTENDFONDENS LEGAT

Dimittendfondens legat er Ripensersamfundets helt eget legat.
Det får tilført de midler, som betales af medlemmerne udover det fastsatte kontingent.
Endvidere blev legatets formue øget gennem en donation fra et anonymt medlem i forbindelse med Ripensersamfundets 100-års jubilæum i 2012, ved tilførsel af en større sum fra Ripensersamfundet i 2014 og en donation fra nu afdøde medlem af bestyrelsen Hanne Gam i 2016.

Legatet uddeles under translokationen uden ansøgning, men efter indstilling fra Katedralskolen.

Legatet skal gå til en elev, der har

  • bidraget til sammenholdet på skolen,
  • taget initiativ til gavn og glæde for skolens og byens unge på tværs af uddannelser,
  • bidraget til sammenholdet på tværs af skolens to ungdomsuddannelser,
  • optrådt ansvarsbevidst og dygtigt i dagligdagen og i forbindelse med arrangementer på skolen,
  • engageret sig i kammeraternes hverdag på skolen, både socialt og fagligt,
  • engageret sig i at fremme elevernes trivsel og deres udbytte af undervisningen,
  • udvist overblik og talent for at organisere og styre arrangementer for skolens elever, eller
  • optrådt med smittende godt humør og vist mod på nye initiativer.

Den elev, der indstilles, skal have opfyldt nogle af disse kriterier.

Da det jo altid er en glæde at kunne uddele gaver til unge nyudklækkede dimittender, vil vi gerne opfordre alle medlemmer til at støtte fondet. Det kan gøres ved at indbetale et beløb til fondets konto, stort eller lille.

Brug kontonummer: 9738-1961144.
Mærk indbetalingen RDF.