TRANSLOKATIONER OG JUBILAR-ARRANGEMENTER 25. JUNI 2021

Translokationerne – der var nemlig to – er beskrevet i november-nummeret af Ripenserbladet, som er tilgængeligt her på hjemmesiden for Ripensersamfundets medlemmer. I bladet er også gengivet de taler, der blev holdt. 

Et uddrag fra Ripenserbladet:

“Covid-19 pandemien satte også i år sit præg på translokationen, men heldigvis i langt mindre omfang end sidste år. Det blev en næsten normal translokation, – og så alligevel ikke, for forsamlingsloftet på maks. 500 personer betød, at translokationen måtte afvikles i to seancer, den ene om formiddagen fra 10-11.30 og den anden over middag fra
12.30-14. Af samme årsag kunne jubilarerne desværre ikke deltage, der var ingen  fællessang, og jubilarreceptionen var også aflyst.

Translokationerne blev afviklet med de sædvanlige punkter: Rektors tale til dimittenderne, dimittendernes taler, uddeling af eksamensbeviser, og uddeling af legater.
Der var som sagt ingen fællessang, men skolens kor og orkester var tilbage i fin form
med en afkortet version af kantaten og et par andre musikalske indslag.

Som noget ekstraordinært uddelte Ripensersamfundet i år fire legater, nemlig to Corona-legater på hver 5.000 kr. oven i vores sædvanlige Dimittendlegat på 7.000 kr. og 100-års jubilæumslegatet på 5.000 kr.

Det var naturligvis et savn, at jubilarerne ikke kunne deltage i translokationen, og at der ikke var nogen jubilarreception. Heldigvis var mange jubilarer alligevel kommet til Ribe for at fejre dagen ved arrangementer ude i byen. Det gjaldt både jubilarer fra i år og jubilarer fra sidste år, som fik lejlighed til at fejre et forsinket jubilæum efter den lange nedlukning.
Ripensersamfundet kvitterede ved at give en omgang til alle, der var mødt op for at
fejre dagen, og som en ekstra gestus stillede rektor Kristian Bennike op til en rundvisning for jubilarer på skolen efter den sidste translokationsrunde.”

Billeder fra translokationerne kan ses her og billeder fra jubilararrangementerne kan ses her.

I henhold til persondatareglerne (GDPR) kan personer, der kan identificeres på billederne, bede om at blive fjernet, eventuelt ved sletning af billedet. Hvis du ønsker at blive fjernet, så send en mail til webmaster

Nedenfor kan du se en række videoer fra formiddagens translokation.

Formand Hans Jørn Kolmos overrækker Ripensersamfundets og Dimittendfondens legater: 

Rektor uddeler eksamensbeviser:

Elever fra musik B-hold spiller:

HK uddeler legater: