TRANSLOKATION 2020

De første studenter og translokationen på Ribe Katedralskole

Af Henrik Præstholm (S.60), redaktør af Ripenserbladet

Sidste fag for studenterne i 2020

Pga. covid-19 forløb translokationen i år – og hele forløbet op til den – helt anderledes end normalt; men skolen gjorde meget for at det indenfor de givne rammer blev festlige dage for både studenter, familie og venner.  Men Jubilardeltagelse og reception blev der ikke noget af.

Årets studenter fra Ribe Katedralskole sprang ud fra den 22/6-24/6 og de første, der fik deres huer, hejsede mandag den 22/6 flaget sammen med rektor kl. 9.35.

Flaget hejses for de første studenter. Foto: Henrik Præstholm

Forældre og nære venner kunne fejre studenterne i de områder, der var angivet i skemaer og adgang til områderne var også nøje angivet på dagen flag og skilte ved indgangene til skolens grund. 

Hver student måtte ledsages af max 6 personer til huebegiveheden / sidste eksamen!

Senest en halv time efter, at studenten er kommet ud med sine karakterer, var der bedt om at studenten sammen med familie og venner tog videre (hjem) og gjorde plads for de næste grupper.  

Translokationen den 26/6

Translokation for studenterne skete klassevis i stedet for som normalt at fejre alle årets studenter på én gang under lindetræerne i den centrale skolegård. For at efterkomme myndighedernes restriktioner, var der planlagt 3 runder med 4 klasse-translokationer i hver.

Tid og sted for de enkelte klasser var fastlagt og blev vist ved de forskellige indgange.

Der blev bedt om, at gæster til translokationen ankom 10 min. før. Når translokationen var slut skulle studenter og gæster gøre plads for klargøring til næste runde translokationer. 

Hver student måtte have max 3 gæster med til translokationen. 

Programmet for translokationen indeholdt følgende punkter:

  • Skolens tale
  • Tale ved klassens teamleder
  • Tale ved en elev fra klassen
  • Uddeling af legater
  • Uddeling af eksamensbeviser

Skolen serverede i dagens anledning et glas ”boblevand”.

Bobler i skolegården. Foto: Povl Dons Christensen
Til sammenligning skolegården 2019. Foto: Povl Dons Christensen

De hold der ville køre i hestevogn skulle stige på ved særlige steder og de skulle sørge for at komme hurtigt afsted så næste hold studenter og pårørende kunne komme til.

Det hele forløb herefter omtrent som tidligere år, men der var ikke nogen fælles dans for alle studenterne omkring springvandet på Munketorvet. Hele resten af dagen og aftenen genlød byen af studenternes glade sang og hæse hurraråb!

Så sent som søndag morgen kørte tre lastbiler med lettere mærkede studenter ud fra Odins Plads. Katedralskolen har jo et stort opland.

Der var forskellige jubilarårgange som i et vist omfang var i Ribe på translokationsdagen, herunder redaktørens hold fra 1960. Vi håber der vil blive indsendt billeder og beretninger fra de forskellige årgange.

60-års studenterjubilarer vovede at mødes…

Ripensersamfundets legatuddeling og tale til studenterne

Ripensersamfundets formand Hans Jørn Kolmos holdt tale for studenterne i forbindelse med uddelingen af Ripensersamfundets to legater, Dimittendfondens legat på 7.000 kr. og Ripensersamfundets 100-års jubilæumslegat på 5.000 kr.

Sigrid Smith Hogue, 2.p fik Ripensersamfundets 100-års jubilæumslegat. Foto: Henrik Præstholm

RS tale translokation 2020   

Flere billeder fra dagene kan ses i galleriet her.