Translokation og reception 2014

Den 27. juni 2014 afholder Ripensersamfundet sin årlige jubilarreception på skolen lige efter translokationen, ca. kl. 12.
Ripensersamfundet har sendt besked ud til samtlige kontaktpersoner for årets jubilarer fra 10 års jubilarer til 75 års jubilarer.

Listen over kontaktpersoner kan findes i Ripenserbladets apriludgave, hvor også en liste over de jubilarer, der er medlemmer af Ripensersamfundet er listet. Alle jubilarer opfordres til at tage kontakt til deres kontaktperson for at aftale deltagelse i jubilarreceptionen og/eller deltagelse i et eventuelt privat arrangement senere på dagen.

Kontaktpersonerne skal ikke længere opdatere samlede klasselister, idet Ripensersamfundet har adresser på alle medlemmer, og ikke-medlemmer ikke længere registreres. Ripensersamfundet vil opfordre alle ikke-medlemmer til at melde sig ind i foreningen. Dit kontingent er bl.a. forudsætningen for at vi kan afholde Jubilarreceptionen.