PROGRAM

  • 10:00  – 11:45     Translokation
  • 11:45 – 12:30      Ripensersamfundets reception for året studenter, jubilarer og skolens lærere
  • 12:30 – 13:00     Fotografering af årets studenter
  • 13:00 –               Hestevognene køre fra skolegården med årets studenter

Ripensersamfundet vil i tage nogen billeder ved jubilarfrokoster. Har man selv nogen til offentliggørelse på hjemmesiden (husk at skrive navne på personer), så send til webmaster f.eks. via Dropbox eller. lign.

Læs mere om jubilarer i RIPENSERBLADET fra april 2016

RETUR