Nyt fra generalforsamling og årsmøde 29. februar 2020

Kære Alle

I lørdags havde vi en meget velbesøgt generalforsamling på Ribe Katedralskole. Efterfølgende var der årsmøde, hvor direktør Flemming Just fra Sydvestjyske Museer fortalte om de mange spændende museumsplaner i Ribe.

Generalforsamlingen fandt sted i en meget positiv atmosfære, hvor vi diskuterede de mange nye tiltag, som vi har sat i gang for at øge medlemstallet i foreningen. Vi har i det forløbne år udbygget kontakten til skolen med en fast kontaktperson i lærerkollegiet, og vi har rekrutteret vores første elevambassadører. Sammen skal de øge synligheden af Ripensersamfundet indadtil i skolen og medvirke til, at eleverne fra afgangsklasserne melder sig ind i foreningen.

Vi kan glæde os over, at vores bestræbelser allerede nu ser ud til at bære frugt. For første gang i flere år er medlemstallet igen stigende, idet vi ved udgangen af februar havde 1.383 medlemmer, mod ca. 1.300 på samme tid sidste år. Som det næste initiativ arbejder vi sammen med Katedralskolen på at stille med fælles deltagerhold til ”Stafet for Livet”, som arrangeres af Kræftens Bekæmpelse, og som finder sted i Ribe i september. Vi arbejder også på at synliggøre os lokalt ved et tættere samarbejde med Ribes mange kulturinstitutioner. Det fik vi en fin drøftelse af efter Flemming Justs meget inspirerende foredrag.

Det er klart at de mange nye initiativer uundgåeligt tærer på foreningens kapital. Selv om vi stadig har en robust økonomi, fandt generalforsamlingen det klogt at forhøje kontingentet fra de planlagte 170 kr. til 200 kr. årligt ud fra den betragtning, at de nye initiativer er en god investering i foreningens fremtid. Det bakker vi naturligvis op om i bestyrelsen.

Jeg gik fra mødet i går med en god fornemmelse. Jeg synes vi kan spore en ny optimisme i foreningen, som motiverer os alle til at lægge kræfterne i. Det tegner godt for fremtiden. Vi vil hen over året holde jer opdateret om, hvordan det går med de nye initiativer, her på hjemmesiden og i Ripenserbladet.

Venlig hilsen

Hans Jørn Kolmos

Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *