Mindeord Jørgen Mejsen Westergaard

Mindeord

Jørgen Mejsen Westergaard tidligere bestyrelsesmedlem af Ripensersamfundets bestyrelse er afgået ved døden 11.august 2019.

Jørgen Mejsen Westergaard (student fra 1955) blev valgt ind i Ripensersamfundets bestyrelse i 1995 som 1. suppleant og blev ret hurtigt derefter fuldgyldigt bestyrelsesmedlem og vedblev med at deltage i bestyrelsesarbejdet i 20 år.

Jørgen var opvokset på en gård nær Ribe og bevarede tilknytningen til sit fødehjem.

Han blev uddannet som dyrlæge i 1964 og fattede hurtigt interesse for kvægsygdomme. Han startede sin karriere i FAO i Uganda hvor han og familien opholdt sig i tre år. Efter opholdet erhvervede han diplom i tropisk veterinærmedicin i Skotland. Fra 1970-73 var han tilknyttet FAO i Rom. Familien bevarede en tilknytning til Italien og erhvervede for nogle år siden et hus i Calabrien.

Jørgens videnskabelige interesse førte til en ph.d.-grad fra Auburn University i USA, hvor han studerede fra 1973 til 1977.

Efter tilbagekomst til Danmark fulgte en ansættelse som veterinærinspektør i Veterinærdirektoratet, hvor han bl.a. deltog i bekæmpelse af Mund-og Klove sygdommen og blev involveret i den internationale bekæmpelse af smitsomme veterinære sygdomme.

Det førte til ansættelse som Principal Administrator ved EU- kommissionen i Bruxelles fra 1987 til 2001. Efter pensioneringen stiftede Jørgen sit eget konsulentfirma. Der var hårdt brug for ham til mangfoldige opgaver, som medførte talrige udenlandsrejser. Både den engelske og irske regering tilkaldte han som konsulent i bekæmpelse af Mund-og Klove sygdommen. Desuden var han en meget aktiv underviser herhjemme og i udlandet, især i mange østlande.

Jørgen blev tildelt en medalje af den spanske regering for sin indsats i udryddelse af den afrikanske svinepest.  Undertegnede KWK deltog i højtideligheden ved overrækkelse af medaljen i 2007. Sin beskedenhed til trods var Jørgen glad og stolt over anerkendelsen af den indsats der lå bag.

Han var til trods for heftig rejseaktivitet – også efter han nåede pensionsalderen – trofast over for bestyrelsesarbejdet og havde i mange år det værdifulde hverv at skrive generalforsamlingsreferaterne. Og levere lap top og fremviser til generalforsamlingerne.

Han var altid positiv og engageret på møderne og med underfundig humor kunne han beskedent berette om sine mange gøremål som international veterinærekspert.

Ved jubilarreceptionerne var han en trofast ’vinkyper’ – med god og værdifuld hjælp af sin hustru, Ebba.

Han var i det hele taget et godt menneske.

Hans sidste mail til os i 2015 lød:

Jeg vil med glæde mindes de mange gode stunder vi har haft sammen og ønsker Jer god vind med bestyrelsesarbejdet fremover.
Her er alt vel. Lidt travlhed med Afrikansk svinepest opgaver i Letland, Litauen, Slovakiet, Ungarn og Rusland; men den 25. marts rejser vi til Calabrien for at nyde Påsken.

Da var Jørgen 78 år!

Æret være hans minde!

Povl Dons Christensen

Knud William Kastrup

Ved jubilarreceptionerne var Jørgen Westergaard (t.v.) og hans hustru Ebba trofaste og travle medhjælpere.