Mindeord fra Ribe Katedralskole: Hanne Skalborg Jensen 1957-2021

”Nå, nu vil jeg over og øve mig”. Det var en sætning Hanne ofte afsluttede hyggesnakken i sofaen på lærerværelset med, når hun, et par minutter før det ringede ind, begav sig over til biologi- eller kemilaboratoriet for at lave eksperimentelt arbejde med sine elever. Den sætning skal vi ikke høre mere – Hanne døde omgivet af sine kære d. 20. april 2021 af den hudkræftsygdom, hun fik konstateret for et par år siden. Hun gik optimistisk og fagligt interesseret i gang med immunterapibehandling, men desværre kunne sygdommen ikke helbredes.

Hanne var uddannet i biologi fra Aarhus Universitet og supplerede senere med et bifag i kemi. Begge fag stod hendes hjerte nært, og hun var levende interesseret i fagenes udvikling. Efter nogle år på Esbjerg Statsskole blev hun ansat på Ribe Katedralskole i 2006. Det er blevet til mange elever, både på stx og hf, der har nydt godt af hendes engagerede og engagerende undervisning samt hendes empati og ægte interesse i den enkelte elevs trivsel og udvikling. Hanne har også vejledt og været kursusleder for mange pædagogikumkandidater, ligesom hun har været tilsynsførende i en årrække. Hanne ydede desuden en stor arbejdsindsats i EUSO-arbejdet.

Hannes faglige autoritet kombineret med den pædagogiske myndighed, der udsprang af hendes effektive og lidt kontante væsen, aftvang stor respekt blandt elever og kolleger. Hos Hanne var man i trygge hænder. Såvel stærke som mindre stærke elever blev mødt med netop den faglige udfordring, der giver læringslyst. Med sin sikre faglige forankring var Hanne ikke bleg for at gå med i nytænkende projekter sammen med fag fra andre fakulteter. Og der kom altid noget spændende og godt ud af samarbejdet.

Hanne var et ordensmenneske og et ordentligt menneske. Hun holdt orden i laboratoriet og lærte eleverne betydningen af at have ”orden i tingene”. Og hun var et ordentligt menneske, der holdt ord og var pligtopfyldende.

Som ildsjæl førte Hanne hvert forår an i projektet ’vi cykler på arbejde’, som afsluttedes ved sommerfrokosten med et lille muntert tableau, hvor den kollega, der havde fået flest kilometer i benene, fik en passende præmie for indsatsen. Mangen kollega har taget imod tilbuddet om at få del i overproduktionen i Hannes køkkenhave, hvorfra der generøst blev delt ud.

”Nå, nu vil jeg over og øve mig” er sikkert tænkt som et tvetydigt udsagn. Det kan være et lille ordspil på, at eleverne nu skal udføre øvelser i laboratoriet. Det kan også være den fagligt kompetente, der underspiller. Hanne kunne fint have trukket på begge betydninger; men naturligvis med et smil gemt i betoningen. Hannes virke som lærer udsprang af en viden om, at man skal øve sig hver dag. Man skal forberede sig og gøre sig klar til dagens undervisning, der i sig selv igen er en øvelse til den næste dag. Hanne var ikke størknet i sin form. Hun øvede hver dag. På den måde viste hun, at hun var en levende lærer og et levende menneske.

Ribe Katedralskole har mistet en dedikeret lærer og en afholdt kollega, om hvis minde der kun kan stå respekt. Vore tanker går til den efterladte familie.

— Ledelse og kollegaer på Ribe Katedralskole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *