JUBILARSERVICE 2022

I forlængelse af Ripenserbladets jubilarservice (aprilnummeret 2022) vil der på denne side være forskellig information til gavn for årets jubilarer i takt med, at vi får oplysninger fra skolen.

Som nævnt i Ripenserbladet vil der være lister over samtlige dimittender fra jubilarårgangene. De kan tilgås nedenfor. Der vil senere på siden komme forskellige praktiske oplysninger om translokationen, jubilarreceptionen og transport til og fra Ribe og overnatningsmuligheder. Følg med på siden. Opdateringer vil blive oplyst til medlemmerne via e-mail.

Dimittendlister

Nedenfor kan lister over jubilarårgangene fra og med 1942 til og med 2012 hentes. Listerne omfatter både medlemmer og ikke-medlemmer af Ripensersamfundet og er som de blev oplyst fra skolen i sin tid. De omfatter derfor også afdøde dimittender. Det beklager vi, men det har ikke været muligt for os at finde oplysninger om alle, der er afgået ved døden, og vi har derfor valgt at bringe dem i uredigeret form.

Dimittendliste for årgang 1942 – 80-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 1947 – 75-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 1952 – 70-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 1957 – 65-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 1962 – 60-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 1967 – 55-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 1972 – 50-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 1977 – 45-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 1982 – 40-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 1987 – 35-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 1992 – 30-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 1997 – 25-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 2002 – 20-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 2007 – 15-års jubilarer

Dimittendliste for årgang 2012 – 10-års jubilarer

Velkommen til Ribe 24. juni 2022

Translokationen

Translokationen finder sted kl. 10:00-ca. 12:00 i skolegården. I tilfælde af regn flyttes den dog til Domkirken. Vi vil lægge et opslag på forsiden af hjemmesiden om morgenen den 24. med oplysning om, hvor den holdes.

Program m.v. for translokationen kan ses på skolens hjemmeside: Ribe Katedralskole – Translokation.

Vi har mulighed for til translokationen at reservere plads på de forreste rækker til de allerældste årgange, dvs. fra og med 65-års jubilarer med eventuelle ledsagere (dimittender fra 1957 og tidligere).

Ønske om reservationer skal senest den 21. juni meddeles til Henrik Præstholm enten på mail eller på tlf. 40 45 17 28.

Receptionen

Ripensersamfundet glæder sig til at byde alle jubilarer, nuværende og tidligere ansatte på skolen, samt årets dimittender, velkommen til den traditionsrige reception efter translokationen (fra kl. ca. 12) i Salen. Receptionen forventes af slutte senest kl. 14:00.

Vi vil gøre vores til, at arrangementet bliver så festligt som muligt. Der vil blive serveret små sandwiches (snitter), øl, vin og vand.

Salen og førstesalen kan rumme alle til receptionen, men der er ikke borde og stole til alle. Vi har en reservationsordning for de ældste årgange, dvs. fra og med 50-års jubilarerne (dimittender fra 1972 og tidligere).

Ønske om reservationer skal senest den 21. juni sendes til Henrik Præstholm enten på mail eller på tlf. 40 45 17 28.

Rundvisning på skolen

I lighed med sidste år tilbyder skolen en rundvisning på skolen. Den finder sted kl. 13:00 og varer mellem en halv og en hel time. Mødested oplyses ved translokationen. Tilmelding ikke nødvendig.

Medlemstilbud Jacob A. Riis museet

Der er også mulighed for at deltage i medlemstilbuddet om rundvisning på Jacob A. Riis museet og byvandring i Jacob A. Riis’ fodspor, der var omtalt i aprilnummeret af Ripenserbladet. Læs mere om pris og tilmelding her.

Foto: Sydvestjyske Museer

Billeder

Vi tager i størst muligt omfang billeder til Ripenserbladet fra translokationen, receptionen og de private jubilararrangementer, vi får kendskab til. Vi vil derfor meget gerne have oplysninger om, hvor I afholder dem. Send en mail til sekretæren, Elisabeth Sydenham.

Tager I selv billeder, vil vi meget gerne bringe et udvalg i Ripenserbladet og her på hjemmesiden. I er velkomne til at sende billederne pr. mail til webmaster@ripensersamfundet.dk med oplysning om sted og hvem, der er på billederne (fulde navn og klasse). Alternativt kan I lægge dem op på fx Google Foto og sende os et link.

Parkering i Ribe

Man skal være opmærksom på parkeringsreglerne i Ribe. Nærmere oplysninger kan findes her: Her kan du parkere i Ribe, Esbjerg og på Fanø | Vadehavskysten

Offentlig transport til Ribe

Kommer man fra København og vil ankomme samme dag for at deltage i trans­lokationen, er den mest hensigtsmæssige rejserute afgang med tog fra København H kl. 6:06 og ankomst kl. 9:30 med skift i Fredericia og Bramming. Fra Aarhus er der afgang med tog kl. 6:58 og ankomst kl. 9:30 med skift i Bramming. Fra andre steder i landet og andre tidspunkter henvises til https://www.rejseplanen.dk.

Foto: Arne Kirkeby 1964

Overnatning og spisesteder i Ribe

Hvis ikke I allerede har bestilt eventuel overnatning og fundet et godt spisested, så er der en fin oversigt her: Spis og sov | Vadehavskysten.

Foto: Restaurant Sælhunden

Adresselister

I må meget gerne opfordre de af jeres årgangs-/klassekammerater, der ikke er medlemmer af Ripensersamfundet, til at melde sig ind i foreningen, så vi fremover kan servicere jubilarerne med endnu flere navne og adresser på gamle kammerater. Indmelding kan ske her på hjemmesiden.