Hvordan oplevede du din tid på Ribe Katedralskole?

Ripensersamfundet udgav i 2012 et Jubilæumsskrift, som hovedsageligt fortalte Ripensersamfundets og Ripenserbladets historie, men som også løftede en lille flig af, hvordan livet på skolen var og gennem lærerportrætter gav et lille indblik i, hvordan vi som elever oplevede vores skolegang på godt og ondt. Det er den historie, vi nu, med en opfølgning 10 år efter, ønsker at få fortalt.

Derfor, fat pennen og skriv!

Fortæl om dit liv på skolen. Fortæl om kammeratskabet, om lærerne, om forelskelser, om festerne, om alt, hvad du mindes om den tid, der var med til at forme dig i en følsom periode af dit liv og måske, hvad det måske har betydet for dit senere liv – på godt og ondt. Ordet er med andre ord frit og må meget gerne, hvis det er muligt, suppleres med fotos eller andre illustrationer fra gemmerne.

Der er dog enkelte begrænsninger, som vi i den nedsatte redaktionsgruppe vil holde i hævd. Det er naturligvis ikke accepteret at fremsætte nedladende eller krænkende omtale af hverken nulevende eller afdøde personer. Samtidig sætter vi et krav om, at teksterne skal være på minimum 3.000 tegn og maksimalt 9.000 tegn inklusiv mellemrum. Endeligt forbeholder redaktionsgruppen sig ret til at redigere teksten inden offentliggørelse.

Indlæg skal være redaktionsgruppen i hænde senest den 31. december 2022 kl. 12.00. Indlæg skal sendes til nk@ripensersamfundet.dk i valgfrit format som fx Worddokument, Apple Pages dokument eller .pdf fil. Optagne indlæg vil blive offentliggjort i et særnummer af Ripenserbladet, som forventes udgivet i forsommeren 2023. Skulle det vise sig, at vi får mere materiale end grænsen for særnummeret kan rumme, vil vi året efter og måske, med bestyrelsens og generalforsamlingens godkendelse, gentagne gange senere udarbejde opfølgende særnumre. Så, der bliver rig mulighed for at være med til at fortælle om dit oplevede liv på og efter Ribe Katedralskole.

På vegne af redaktionsgruppen

Niels Korsgaard (redaktør, S. 74)

Redaktionsgruppen består i øvrigt af

Povl Dons Christensen (S. 65)

Ulla Prip Kayser (S. 75)

Lars Hansen (S. 18)

Én kommentar til “Hvordan oplevede du din tid på Ribe Katedralskole?”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *