GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE AFHOLDT 25. FEBRUAR 2023

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Ripensersamfundet lørdag den 25. februar 2023 kl. 14.00 i Sangsalen på Ribe Katedralskole.

Efter generalforsamlingen var der årsmøde, hvor museumsdirektør Anne-Mette Villumsen, Ribe Kunstmuseum, fortalte om, hvad en museumsdirektør laver.

Beskrivelse af generalforsamlingen og årsmødet findes i Ripenserbladet, april 2023.

Nedenfor kan du finde det officielle referat med formandens beretning, regnskaber for 2022 og budgetter for 2023.

Referat med bilag.

BERIGTIGELSE:

Vi er af et medlem blevet gjort opmærksom på følgende:

Af det vedlagte referat, side 6, og i Ripenserbladet, april 2023, side 6, fremgår det, at Torkild Dahl Jeppesen (S.58) stillede to spørgsmål til rektor. Det var ikke Torkil Dahl Jeppesen, der stillede spørgsmålene, men derimod en anden deltager, som vi desværre ikke har navnet på.

I bilag 1 (formandens beretning), side 5, i det vedlagte referat, og i Ripenserbladet, april 2023, side 13, hvor afdøde medlemmer nævnes, er der en fejl. S.64 Mette Hune (f. Dahl Jeppesen) skal retteligen være S.64 Merete Hune (f. Dahl Jeppesen).

Ripensersamfundet beklager meget de to fejl. Vi kan desværre ikke rette i det underskrevne referat og i artiklerne i bladet.