Generalforsamling 2015

Generalforsamling og årsmøde lørdag den 28. februar 2015

på Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

Ved årsmødet holdt Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen foredrag over emnet:

“En museumshistorie – om mig selv, Ribe, Jelling, Nationalmuseet og en pave uden krop.”

Generalforsamlingen og årsmøde kan du læse meget mere om i aprilnummeret af Ripenserbladet.

Dagsorden 2015

Referat2015

Formandsberetning2015

Billeder fra mødet TRYK HER