Nyt på hjemmesiden

I forbindelse med oprettelsen af Ripensersamfundets nye hjemmeside er det muligt at modtage besked om opdateringer og nyt på hjemmesiden på e-mail.

Ønsker du at komme på mailinglisten eller skifter emailadresse, kan du give os besked via menupunktet ‘Kontakt’ på på hjemmesiden.

Nyt på hjemmesiden er p.t.:

 • Alt om den kommende translokation og jubilarreception på Ribe Katedralskole fredag den 29. juni, læs her.
 • Referat m.v. af generalforsamlingen den 24. februar 2018, læs her.
 • Nye vedtægter for Ripensersamfundet, læs her.
 • Nye vedtægter for Dimittendfonden, læs her.
 • Privatlivspolitik i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR), læs her.

Spørgsmål om hjemmesiden og nyhedsmailen kan rettes til webmaster.

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2018

DER INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RIPENSERSAMFUNDET

24. FEBRUAR 2018 I SANGSALEN, RIBE KATEDRALSKOLE

DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og for Dimittendfonden til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt eventuelle suppleanter for disse.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt
 8. Mere om de enkelte punkter kan læses i Ripenserbladets februarnummer.

Herefter er der

ÅRSMØDE

Til årsmødet vil overdirektør ved Sydvestjyske Museer, Morten Søvsø holde et foredrag med titlen: Den antikvariske tradition og Den antikvariske Samling i Ribe – Om interessen for, udforskningen af og udstillingen af Ribe bys historie.

Efter årsmødet er der spisning i Salen. Tilmelding er nødvendig og kan ske her:

FEBRUARNUMMERET AF RIPENSERBLADET ER UDKOMMET

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

 • Generalforsamling og årsmøde 24. februar 2018
 • Nytårshilsen fra formanden
 • Forslag til vedtægtsændringer
 • Ingemanns by
 • Min vej til Ribe Katedralskole
 • Legatmodtageres beretninger
 • Kort nyt fra Ribe

Tillykke med Diamantbrylluppet

D. 21. december 2017 kunne æresmedlem Carl Rise Damkjær og Agnes Rise Damkjær fejre diamantbryllup. Vi ønsker dem et stort tillykke med dagen og alt vel fremover.

NY OG NUTIDIG HJEMMESIDE

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Ripensersamfundets nye hjemmeside på www.ripensersamfundet.dk.

Den er mere end blot et arkiv, som den gamle var. Det er hensigten, at hjemmesiden, udover til nyheder og nyttige oplysninger, skal kunne anvendes som kommunikationsmedium – blog – for medlemmer af Ripensersamfundet, elever og lærere på Ribe Katedralskole og andre interesserede. Således kan der nu både blive lagt nyheder, spændende artikler og debatindlæg op på siden. Ligesom det er muligt at kommentere andres indlæg. 

Hjemmesiden vil også erstatte de to årlige nyhedsbreve, som sendes ud i juni og august, således at de nyheder, der hidtil ville blive bragt i nyhedsbrevene nu vil blive bragt på hjemmesiden.

Tag et kig rundt på siden og kommenter gerne, helst her i bloggen, men også gerne på mail til webmaster. Så offentliggør vi udvalgte kommentarer på siden.

Hvad mangler og hvad kan gøres bedre?

God fornøjelse med den nye hjemmeside!

RIPENSERBLADET NOVEMBER 2017 ER UDKOMMET

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

 • Generalforsamling 2018
 • Fra bestyrelsen
 • Translokation, reception og jubilarfrokoster med masser af billeder
 • Katedralskolens legater
 • Ripensersamfundets legatuddeling
 • Kort nyt fra Ribe