Årsmøde og ordinær generalforsamling 2018

Ripensersamfundet afholdt ordinær generalforsamling den 24. februar 2018 med efterfølgende årsmøde på Ribe Katedralskole.

Referatet med beretning, regnskaber, budgetter og indkomne forslag kan ses her.