Ripenserblad apr. 2015

I dette nummer af bladet kan du bl.a. læse om:
Indbydelse til jubilarreception
Generalforsamling og årsmøde 2015
Reviderede vedtægter for foreningen
Mindeord
Jubilarservice med adresser m.v. på jubilerende medlemmer
Forord af sognepræst Marie Høgh
Innovation - et nyt fag på Ribe Katedralskole
Livets arabesk og en gammel skolebog
Hempelprisen
Indlæg fra medlemmer
Kort nyt fra Ribe, samt
Adresseændringer m.v.