Nyhedsbrev aug. 2014

Nyhedsbrev er udsendt i august 2014 til de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse til foreningen. Dette kan gøres her.

Indhold:

Translokationen den 27. juni 2014

Ripensesamfundets jubilæumsreception

Jubilarfrokoster

Lidt om generalforsamlingen og årsmødet 28. februar 2015

Medlemsnyt

Ribenyt

Mindeord

Facebook