Ripenserbladet og Nyhedsbreve

Ripenserbladet udkommer tre gange årligt, i januar/februar, april og i efteråret. Bladet er et medlemsblad og sendes til alle medlemmer på udgivelsesdagen. Bladet kan ikke købes i løssalg.

Desuden udsendes et nyhedsbrev i juni og efter behov pr. mail til de medlemmer, der har oplyst os deres e-mailadresse.
Det er derfor vigtigt, at foreningens medlemskartotek indeholder en ajourført e-mail adresseliste. Du kan indtaste din mail-adresse her.

Bladet og nyhedsbrevet indeholder nyt om Katedralskolen, Ribe, ripensere før og nu, foreningsmeddelelser, erindringer og aktuelle artikler.

Endvidere referater, taler og fotos fra translokationen samt adresser på nye medlemmer, adresseændringer for nuværende medlemmer og oplysning om afdøde medlemmer. Sidstnævnte i det omfang foreningen har fået oplysning herom.

Jubilarservice,  der er en del af bladets aprilnummer, indeholder en liste over kontaktpersoner fra de forskellige jubilarårgange.

Tidligere er aprilnummeret udsendt til ikke-medlemmer, men fra og med 2014 udsendes bladet udelukkende til Ripensersamfundets medlemmer.

Tidligere numre af Jubilarservice vil kunne rekvireres hos redaktøren eller sekretæren.

Har du et indlæg til bladet, kan du sende det til redaktøren (redaktoer@ripensersamfundet.dk).

Er dit blad beskadiget, eller har du slet ikke modtaget det seneste, så send en reklamation