Dimittendfondet

Dimittendfondets legat
 
Dimittendfondets legat er Ripensersamfundets helt eget legat.
Det får tilført de midler, som betales af medlemmerne udover det fastsatte kontingent.
Endvidere blev legatets formue øget gennem en gavmild donation fra et anonymt medlem i forbindelse med Ripensersamfundets 100-års jubilæum i 2012 og ved tilførsel af en større sum fra Ripensersamfundet i 2014.

Legatet uddeles under translokationen uden ansøgning efter indstilling fra Katedralskolen.

Da det jo altid er en glæde, at kunne uddele gaver til unge nyudklækkede dimittender, vil vi gerne opfordre alle medlemmer til at støtte fondet. Det kan gøres ved at indbetale et beløb til fondets konto, stort eller lille.

Brug kontonummer: 9738-1961144.
Mærk indbetalingen RS DF.