Kontingent

Foreningens formål er at bevare og styrke kontakten mellem de tidligere elever indbyrdes og med skolen.

Dimittender modtager gratis bladet i ekasamensåret. Medlemsskab koster derefter 75 kr. årligt i de følgende 5 år.

Ordinært medlemsskab koster 170 kr. årligt.

Du kan betale dit kontingent til Ripensersamfundet på to måder:

1. Nemmest via Betalingsservice. Tilmelding sker enten på netbank eller ved henvendelse til dit pengeinstitut. Du skal oplyse følgende

   PBS nr.: 06752888
   Debitornummer: 00001
   Kundenr.: Medlemsnr.

   Medlemsnummeret kan du finde på bagsiden af Ripenserbladet, og det har formatet ååååxxx, hvor åååå er dimittendår og xxx er løbenummer. Ellers kan du få det oplyst ved henvendelse til sekretæren.

2. Ved overførsel til konto 9738-0001961136.

    Hvis man betaler fra udlandet, kan flg. data benyttes:
    S.W.I.F.T. - BIC: FROSDK21. Iban kontonr: DK6697380001961136
    Hans Erik Christensen, Flinterenden 6, 5.th 2300 Kbh. S

    Hvis man laver en overførsel fra udlandet, skal man huske, at vi bliver pålagt et gebyr for at veksle til danske kroner.
    Der gælder følgende: Ved elektronisk overførsel skal der til kontingentet lægges et gebyr på DKK 30 i den aktuelle valuta, fx. €4 eller ca. US$6 (afhængig af kurs). Sender du en check fra udlandet skal du tillægge et gebyr på DKK 200, dvs €27 eller US$38 (afhængig af kurs). Så det anbefales ikke.

Man kan betale kontingent for op til fem år ad gangen. Derved er der en gebyrbesparelse for udenlandske medlemmer. Herudover er man sikker på at undgå eventuelle kontingentstigninger i den periode.

Eventuelle spørgsmå kan rettes til kassereren.