Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned skiftevis i Ribe og i København. Se i øvrigt foreningens vedtægter for yderligere information. Generalforsamlingen i 2016 blev afholdt den 27. februar i Ribe. Den nuværende bestyrelse m.v. fremgår af listen nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

Funktion

Navn                                        

Telefon         

e-mail

Formand

Hans Erik Christensen

50 50 84 95

  formand@ripensersamfundet.dk

Næstformand                    

Hanne Krag Fugleholm

20 42 24 05

 naestformand@ripensersamfundet.dk

Redaktør

Henrik Præstholm

40 45 17 28

  redaktoer@ripensersamfundet.dk

Kasserer

Elly Skjødt

58 50 53 03

  kasserer@ripensersamfundet.dk

Sekretær

Helle Spange Mortensen

40 37 82 38

  sekretaer@ripensersamfundet.dk

Webmaster/webredaktør

Mathilde Rom

28 77 07 12

  webmaster@ripensersamfundet.dk

Bestyrelsesmedlem

Per Sleimann Petersen

36 72 00 50

  psp@ripensersamfundet.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor 

Merete Lindqvist

35 55 32 71

 

Revisorsuppleant

Kirsten Hingeberg Larsen

33 21 16 25