Foreningen

Ripensersamfundet er en forening for tidligere elever og lærere fra Ribe Katedralskole. Foreningen blev stiftet i 1912 og tæller i dag ca. 1450 medlemmer. Foreningens formål er at bevare og styrke kontakten mellem de tidligere elever indbyrdes og med skolen. Medlemsskab koster 170 kr. årligt. Dimittender modtager gratis bladet i eksamensåret. Medlemskab koster derefter 75 kr. årligt de følgende 5 år.

Ripensersamfundet har en gruppe på facebook. Klik her for at besøge gruppen.