Translokation og Jubilarreception 24. juni 2011

 

Dagen begyndte med køligt vejr, men rektor Karsdal havde som vanligt haft forbindelse med de højere magter på Skrydstrup Flyvestation, og ud fra de oplysninger vovede han at beslutte, at translokationen skulle foregå i skolegården. Pedellerne gik derfor fra morgenstunden i gang med at stille stole op. Der kom en kort byge ved 8.30- tiden, men det var tørvejr under hele translokationen.

 

Rektor gjorde i sin indledende tale til den næsten fyldte skolegård rede for det forgangne års forløb, Han fortalte om alle de store byggearbejder, som skolen har gennemført i de seneste år. Skolen har med den omfattende ændring af rundgangen og de samtidige forbedringer af kantineforhold nu tidssvarende forsamlingsmuligheder på selve skolen. Ved indvielsen i maj blev det afsløret, at den nye rundgang fremtidig skal hedde "Salen", og den platform, som er tilføjet ovenover, skal hedde "Første salen".

 

Det blev en dejlig dag for de 108 studenter og de 47 hf-studenter, som kunne dimitteres fra skolen. Det var et noget mindre hold end sidste år, hvor der i alt var 215 dimittender. Der har i det forløbne år været næsten 600 elever på skolen, og i det kommende år vil der være tæt på 700, så de næste års hold vil igen være større.

Reception __(13) 

Den fornyede kantate med nye og mere rytmiske arrangementer til de velkendte sange, og de to helt nye sange, blev flot afviklet med akkompagnement af dygtige musiklinjeelever. Den spændende kombination af gammelt og nyt blev taget godt imod af årets jubilarer.

 

Jubilarreceptionen var også i år et tilløbsstykke, og der var god plads til alle i Salen og på Første Salen. Vin, øl, og vand samt snitter slog til. Da klokken nærmede sig 13 og studenterne var fotograferede, og skulle sendes af sted i hestevognene, begyndte det at regne, men det var heldigvis en ret kortvarig byge.

 

De ældste fremmødte jubilarer var fra studenterholdet 1941, og de efterfølgende jubilarårgange var alle repræsenterede. Bestyrelsen håber, at en del flere af de yngre årgange vil slutte op om Ripenser-Samfundet gennem medlemskab, og deltagelse i generalforsamling, således at traditionerne kan føres videre.

 

Der vil i det næste nummer af Ripenser-Bladet komme et mere fyldigt referat og vi vil bringe de forskellige taler samt billeder fra dagens begivenheder og jubilarernes arrangementer med mere.

 

Vi har taget nogle billeder. De kan ses i vores fotogalleri

 

Ripensersamfundet ønsker de nye studenter tillykke,

 

Receptionen finder i 2012 sted fredag d. 29. juni.