GL. RIBE TEKST

Læs om opklaringen af teksten

Teksten om Ribe kommer oprindeligt fra tidligere RS formand Knud W. Kastrupog er via den ligeledes lidligere RS formand Povl Dons Christensen fremsendt til offentliggørelse på RS hjemmeside mhp hvor den stammer fra.

Mag.art. Jørgen Ledet Christiansen (klassisk sproglig student fra Ribe Katedralskole 1963) har sendt følgende oplysninger.

Det er ikke, som jeg tidligere skrev, en "artikel", men et tekstblad (SE HER) til en litografi (SE HER), som er lavet af A. Nay og udgivet på E. Bærentzens Forlag, Kjøbenhavn 1856. Bærentzen selv var kunstmaler, men havde altså også et Lithografisk Institut. Litografien er lavet efter et maleri af Thoral Brendstrup (1812-1883) (SE HER).

Jørgen Ledet Christiansen har selv litografien, som måler 28 x 37 cm.

Jørgen oplyser desuden, at den digter som omtales i tekstbladet er Christian Winther. Hans digt "Ridder Kalv" (ikke Kalf, som der står på tekstbladet) findes s. 113-118 i samling af Fædrelandshistoriske Digte. Udgivet af "Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug" (eksisterede 1835-1848) og redigeret af F. Fabricius, Kjøbenhavn 1836.

Teksten til "Og der gaaer Dands paa Riber Gade" findes sikkert mange steder, men den udgave der er brugt her, må være "Danske Kjæmpeviser, Ældre og Nyere". Udgivne af Frederik Schaldemose, Kjøbenhavn s. 253-256. Begge disse bøger kan findes på nettet.

Om Thorald Brendstrup er der udgivet en smukt illustreret bog af Gertrud Oelsner og Ingeborg Bugge: "Thorald Brendstrup. I Guldalderens skygge". Aarhus Universitets Forlag 2012 (SE HER). Ribe Kunstmuseum havde i 2012 en særudstilling af Thorald Brendstrup malerier. Thorald Brendstrups originale maleri og dermed forlæg for litografien: Sommerlandskab, tordenvejr over Ribe" u.å. Olie på lærred 13,5 x 22,5 cm, tilhører og er udstillet på Ribe Kunstmuseum (SE HER).

I 2014 købte jeg i et antikvariat i København et eksemplar af litografien. Dengang ganske uvidende om denne interessante baggrund. Litografien har været ophængt i min lejlighed i København siden, men har nu endelig fået et tekstblad på bagsiden.

Således blev en gammel "artikel" om Ribe og en litografi, som Jørgen Ledet Christiansen har haft hængende i mange år i sit hjem i Aarhus og jeg et par år i min lejlighed i København koblet sammen og oprindelsen opklaret.

Tak til Jørgen Ledet Christiansen for sin grundige indsats i afklaringen om teksten.