Generalforsamling og årsmode 2015

Ripensersamfundet afholdt ordinær generalforsamling
Lørdag den 28. februar 2015 kl. 14 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.
Dagsorden kan findes i februarnummeret af Ripenserbladet og her.
Referatet kan hentes her.
Generalforsamlingen blev efterfulgt af årsmøde, hvor museumsdirektør Per Kristian Madsen talte over emnet:
"En museumshistorie - om mig selv, Ribe, Jelling, Nationalmuseet og en pave uden krop."
I aprilnummeret af Ripensebladet kan du læse meget mere om både generalforsamlingen og årsmødet.