Arrangementer

Ifølge foreningens vedtægter er et af formålene:"At bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra Ribe Katedralskole samt lærere, der er eller har været knyttet til denne skole".

Det forsøger vi efter bedste evne at leve op til i forbindelse med jubilarreceptionen efter translokationen på Ribe Katedralskole (juni) og den årlige generalforsamling og årsmøde (februar), som holdes skiftevis i Ribe og København.

Billeder fra foreningens hidtidige arrangementer kan findes i vores fotogalleri