Aktiviteter

Udover bladet og nyhedsbrevet har Ripensersamfundet en række aktiviteter, som gennemføres hvert år.

I februar måned afholdes den årlige generalforsamling og årsmødet skiftevis i København og Ribe.

I juni måned er Ripensersamfundet vært ved jubilarreceptionen, der afholdes på skolen umiddelbart efter translokationen.

Desuden udgiver Ripensersamfundet Ripenserbladet med tre numre om året samt to-tre nyhedsbreve omhandlende nyt fra foreningen, fra skolen, fra Ribe mm.

I 2017 holdes der d. 25. februar kl. 14 årsmøde og ordinær generalforsamling i Vartov, København.

Dato for translokationen i juni måned 2017 kommer senere.